Kariera naukowa - Doktoraty
Przewody doktorskie w toku
 
 
 

 
mgr inż. Krzysztof Nowak
Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Data wszczęcia przewodu:
Promotor:
 
dr hab. inż. Anna Kapczyńska, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie pożywek płynnych w kulturach in vitro lilii złotogłów (Lilium martagon L.)
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr Marta Hornyák
Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu:
Promotor:
 
prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek
Temat rozprawy doktorskiej: Rozwojowe i fizjologiczne mechanizmy aborcji kwiatów kształtujące plon nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr inż. Anna Mielczarek
Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu:
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: Bioakumulacja metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego w wybranych gatunkach owadów
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr inż. Mateusz Krupa
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Data wszczęcia przewodu:
Promotor: dr hab. inż. Robert Witkowicz, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Biostymulatory jako czynnik ograniczający negatywny wpływ regulacji zachwaszczenia w uprawie gryki
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr inż. Barbara Kowalczyk
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 26.04.2019r.
Promotor: dr hab. Monika Bieniasz
Promotor pomocniczy: dr Anna Kostecka-Gugała
Temat rozprawy doktorskiej: "Cechy biologiczne i użytkowe wybranych hybrydowych odmian winorośli”.

mgr inż. Maciej  Szczałba
Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 26.04.2019r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Sękara
Temat rozprawy doktorskiej: „Modyfikacja reakcji kardu na czynniki stresowe poprzez zastosowanie biostymulatorów”

mgr inż. Adam Kiszka
Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 26.04.2019 r.
Promotor: dr hab. Maciej Gąstoł
Temat rozprawy doktorskiej:  „Wpływ czynników genetycznych, środowiskowych i agrotechnicznych na wzrost i plonowanie winorośli oraz  jakość winogron i win produkowanych w Polsce południowej”

mgr inż. Kinga Regdos
Zakład Biochemii
Data wszczęcia przewodu: 26.04.2019r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: „Biologiczne oczyszczanie uciążliwych ścieków przemysłowych z wykorzystaniem bakterii, drożdży, jednokomórkowych glonów oraz konsorcjów drobnoustrojów”

mgr inż. Piotr Zięba
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich

Data wszczęcia przewodu: 20.03.2019 r.
Promotorzy: dr hab. Agnieszka Sękara, dr hab. Bożena Muszyńska, prof. UJ
Temat rozprawy doktorskiej: "Zawartość substancji biologicznie aktywnych w mycelium i owocnikach grzybów Pleurotus spp. Uzyskanych z podłoży suplementowanych".
 
mgr inż. Rita Jurkow
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2019 r.
Promotorzy: dr hab. Andrzej Kalisz
Temat rozprawy doktorskiej: "Reakcja rozsady sałaty i papryki na aplikację nanocząstek nieorganicznych”
 
mgr inż. Marlena Grzanka
Zakład Żywienia Roślin
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2019 r.
Promotor: dr hab. Sylwester Smoleń
Temat rozprawy doktorskiej: „Rola wanadu w procesie biofortyfikacji w jod kukurydzy cukrowej i sałaty”
  
mgr inż. Anna Pogodzińska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 17.09.2018 r.
Promotor: dr hab. Jacek Nawrocki
Temat rozprawy doktorskiej: Mikozy czosnku pospolitego (Allium sativum L.) i możliwość ich ograniczenia z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego

mgr inż. Małgorzata Hałat-Łaś
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 17.09.2018 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: Bioremediacja zanieczyszczeń w eutrofizowanych cieczach pofermentacyjnych z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz ich konsorcjów

mgr inż. Weronika Biernat
Katedra Biotechnologii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018 r.
Promotor: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Szczęsna
Temat rozprawy doktorskiej: Udział rezystyny w kształtowaniu procesów rozrodczych i metabolicznych u owiec w zależności od fotoperiodu i stanu odżywienia


mgr inż. Wojciech Makowski
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018 r.
Promotorzy: dr hab. Renata Wojciechowska; dr hab. Aleksandra Królicka
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Piwowarczyk
Temat rozprawy doktorskiej: Fizjologiczne podstawy syntezy wybranych metabolitów wtórnych w elicytowanych kulturach tkankowych roślin z rodziny Droseraceae i ich biotechnologiczne wykorzystanie

mgr inż. Dawid Kocot
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018 r.
Promotor: dr hab. Barbara Nowak
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Sitek
Temat rozprawy doktorskiej: Biologia i rozmnażanie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin z rodziny Ranunculacae

mgr inż. Rafał Szyrszeń
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018 r.
Promotor: dr hab. Monika Bieniasz
Temat rozprawy doktorskiej: Przełamywanie niezgodności prezygotycznych borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) z udziałem pyłku dzikich gatunków z tego rodzaju

mgr inż. Katarzyna Stromczyńska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Data wszczęcia przewodu: 23.05.2018 r.
Promotorzy: dr hab. Ewa Hanus-Fajerska, dr hab. Krystyna Ciarkowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Iwona Kamińska
Temat rozprawy doktorskiej:Ocena możliwości wykorzystania trzech gatunków roślin trwałych w terenach miejskich i opracowanie dodatków poprawiających właściwości gleb wzdłuż ciągów komunikacyjnych Krakowa

mgr inż. Liliana Drzewiecka
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 28.03.2018 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej:Grzyby w powietrzu atmosferycznym i na liściach roślin zielarskich uprawianych w Ogrodzie Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

mgr inż. Joanna Micek
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ grzybów strzępkowych Mycota występujących w powietrzu atmosferycznym magazynów przechowalniczych na zdrowotność warzyw"
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I
[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]

mgr inż. Dominika Grabowska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017 r.
Promotor: dr hab. Maria Pobożniak
Temat rozprawy doktorskiej: "Możliwośc wykorzystania biopestycydów w ochronie cebuli (Allium cepa L.) i pora (Allium porrum L.) do zwalczania wciornastków (Thysanoptera)"

mgr inż. Jakub Ogiela
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Rozpoznawanie wybranych gatunków pszczół (Antophila) i os (Vespidae) z użyciem morfometrii geometrycznej"

mgr inż. Dorota Tekielska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Mazur
Temat rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie krzemionki odpadowej jako potencjalnego preparatu biotechnicznego do ochrony pomidora gruntowego przed zarazą ziemniaka powodowaną przez Phytophthora infestans Mont. De Bary"

mgr inż. Ewelina Kwaśniewska
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 24.04.2017 r.
Promotor: dr hab. Bożena Pawłowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Hura
Temat rozprawy doktorskiej: "Krioprezerwacja wierzchołków wzrostu rosa multiflora Thunb. metodą kropli witryfikacji"

mgr inż. Agnieszka Mrzygłód
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 22.05.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Adela Adamus
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Kiełkowska
Temat rozprawy doktorskiej: "Kultury i somatyczna hybrydyzacja protoplastów kapusty głowiastej (Brassica oleracea var. capitata L.)"

mgr inż. Agnieszka Kidawska
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Anna Bach
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kapczyńska
Temat rozprawy doktorskiej: "Organogeneza u lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w kulturach in vitro pod wpływem egzogennego ABA, ACC oraz stresu osmotycznego"

mgr inż. Dorota Katarzyńska
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sechman
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Grzesiak
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ nanocząstek srebra na proces steroidogenezy i apoptozy w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus)"

mgr inż. Anna Witek
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: "Bioakumulacja metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego w wybranych gatunkach owadów"

mgr inż. Marta Olczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 23.05.2016 r.
Promotor: dr hab. Maria Pobożniak
Temat rozprawy doktorskiej: "Skład gatunkowy, występowanie, żerowanie i szkodliwość wciornastków na cebuli"

mgr inż. Alicja Pohl
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 29.02.2016 r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Sękara
Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Grabowska
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza wpływu ekstraktu z Ascophyllum nodosum na biologię kwitnienia i plonowanie wybranych odmian oberżyny (Solanum melongena L.) w uprawie polowej"

mgr inż. Edyta Kąkol
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 21.03.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Capecka
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ warunków uprawy na rozwój roślin i jakość surowca Stevia rebaudiana Bertoni"

mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 25.04.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Grzebelus
Temat rozprawy doktorskiej: Otrzymywanie mieszańców somatycznych w rodzaju Daucus

mgr inż. Paulina Supel
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 25.04.2016 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: Drobnoustroje gleb i minerałów ilastych — bioróżnorodność, biostabilizacja i perspektywy praktycznego wykorzystania

mgr inż. Izabela Zdrójkowska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 17.11.2014 r.
Promotor: dr hab. Irena Łuczak prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: Badania nad zasiedlaniem, kolonizowaniem i rozwojem mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) w uprawie wybranych odmian szpinaku warzywnego (Spinacia oleracea L. ) i szpinaku nowozelandzkiego (Tetragonia expansa Murr.) w powiązaniu z zawartością szczawianów w liściach

mgr inż. Michał Kruczek
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.07.2014 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat pracy: Ocena zawartości prozdrowotnych związków z grupy polifenoli i karotenoidów w uprawianych w Polsce odmianach marchwi (Daucus carota L. ) oraz dyni (Cucurbita sp.)

mgr inż. Magdalena Szumlańska
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
Promotor: dr hab. Maria Gawęda
Temat pracy: Ocena jakości przechowywanych owoców pomidora gruntowego zebranych w różnych fazach dojrzałości zbiorczej

mgr inż. Karolina Wietnik
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
Promotor: dr hab. Piotr Muras, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk
Temat pracy: Ocena przydatności zawsze zielonych gatunków liściastych na podstawie badań fizjologicznych i inwentaryzacji dendrologicznej w wybranych obiektach publicznych Krakowa

mgr inż. Anna Krawczyk
Zakład Żywienia Roślin
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
Temat pracy: Ocena możliwości wykorzystania materiałów odpadowych jako komponentów podłoży dachowych


 
Postępowania zakończone

mgr inż. Krzysztof Gasparski
Katedra Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu:
Promotor:
 
dr. hab inż. Jan Błaszczyk
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania i preparatów fosforynowych na jakość jabłek odmiany ‘Natali Gala’
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej III[pobierz]
 
mgr inż. Kinga Kęska
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 17.09.2018 r.
Promotor:
prof. dr hab. Adela Adamus

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Czernicka
Temat rozprawy doktorskiej: Identyfikacja ncRNA uczestniczących w potranskrypcyjnej regulacji genów w warunkach stresu hipoksji u ogórka (Cucumis sativus L.)
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Katarzyna Stelmach
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu: 26.06.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Promotor pomocniczy: dr inż. Alicja Macko-Podgórni , prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza dystrybucji transpozonów DcSto w genomie marchwi oraz wykorzystanie polimorfizmu ich insercji do analizy struktury genetycznej populacji marchwi uprawnej (Daucus carota subs. sativus)"
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Piotr Bucki
Katedra Ogrodnictwa   
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Siwek
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na warunki środowiska, plonowanie i jakość cukinii w uprawie ekologicznej"
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Tomasz Oleszkiewicz
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 18.04.2018 r.
Promotor: prof. dr hab. Rafał Barański
Temat rozprawy doktorskiej:Tkanka kalusowa jako układ modelowy do badania biosyntezy i akumulacji karotenoidów u marchwi uprawnej (Daucus carota L. subsp. sativus)
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

mgr inż. Aneta Lisowska
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Data wszczęcia przewodu:
20.03.2019 r.
Promotor:
prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur
Promotor Pomocniczy:
dr inż. Monika Tabak
Temat rozprawy doktorskiej:
„Plonowanie kukurydzy oraz chemiczne i biologiczne właściwości gleby jako efekt aplikacji pulpy siarkowej”
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

mgr inż. Gabriela Machaj
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii   
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Promotor pomocniczy: dr inż. Alicja Macko-Podgórni, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonów genomu marchwi różnicujących formy dzikie i uprawne"
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Joanna Bonio
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.07.2014 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat pracy: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na liściach roślin wrzosowatych Ericaceae w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie i Arboretum SGGW w Rogowie"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]
 
mgr inż. Monika Czaja
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Piotr Muras, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kołton
Temat pracy: Stan fizjologiczny różnych gatunków lip rosnących wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych Krakowa
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Monika Cioć
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 25.09.2017 r.
Promotor: dr hab. Bożena Pawłowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Tokarz
Temat rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie technologii SSL LED w rozmnażaniu klonalnym gerbery (Gerbera jamesonii Bolus ex. Hoof. f.) i mirtu (Myrtus communis L.)"
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Olga Długosz-Grochowska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Renata Wojciechowska
Promotor pomocniczy: dr Joanna Augustynowicz
Temat pracy: Wpływ doświetlania uzupełniającego światłem LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost
i wybrane właściwości antyoksydacyjne roszponki warzywnej

Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]

mgr inż. Maja Dobińska-Graczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 24.10.2016 r.
Promotor: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: "Występowanie owadów pożytecznych (Syrphidae, Coccinellidae) w wybranych terenach zieleni miejskiej, zobrazowane za pomocą programu GIS oraz ich rola w ograniczaniu populacji mszyc"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Aleksandra Dubicka-Lisowska
Zakład Biochemii
Data wszczęcia przewodu:
20.06.2016 r.
Promotor:
dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej:
"Charakterystyka enzymatycznych i nieenzymatycznych mechanizmów bioremediacji chromianu u wybranych drobnoustrojów pro- i eukariotycznych oraz makrofitów"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Klaudia Duda-Franiak
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na roślinach ozdobnych w terenach zieleni Krakowa"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Magdalena Górska
Zakład Anatomii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 23.01.2017 r.
Promotor: dr hab. Dorota Wojtysiak
Temat rozprawy doktorskiej: "Mikrostruktura i jakość mięsa z syndromem PSE indyków (Meleagris gallopavo)"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Mariya Halka
Zakład Żywienia Roślin
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Sylwester Smoleń
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Czernicka
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ jodu mineralnego, jodosalicylanów i jodobezoesanów na wybrane biochemiczne i molekularne mechanizmy zachodzące w roślinach pomidora (Solanum lycopersicum L.)"
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Anna Janczyk
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Opracowanie wzorców użyłkowania przedniego skrzydła wybranych podgatunków pszczoły miodnej"
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Dorota Katarzyńska-Banasik
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sechman
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Grzesiak
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nanocząstek srebra na proces steroidogenezy i apoptozy w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus)
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Anna Konieczny
Zakład Żywienia Roślin, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 09.03.2015 r.
Promotor: dr hab. Iwona Kowalska
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ mikoryzy i fosforu na plonowanie i stan odżywienia pomidora i sałaty w uprawie bezglebowej
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz}

mgr inż. Aleksandra Koźmińska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Hanus-Fajerska
Promotor pomocniczy: dr inż. Alina Wiszniewska
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza porównawcza odpowiedzi pokrewnych gatunków roślin na suszę oraz na zasolenie — użyteczny model badania mechanizmów tolerancji na stres"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Marcelina Machura
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 18.04.2018 r.
Promotor: dr hab. Jacek Nawrocki
Temat rozprawy doktorskiej:Aktywność biologiczna naturalnych substancji stosowanych do ochrony selera korzeniowego Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. przed patogenami
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Łukasz Mielczarek
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 08.04.2013 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej:Rozpoznawanie gatunków muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae) na podstawie pomiarów skrzydeł
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Emilia Morańska
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2018 r.
Promotor: dr hab. Agata Ptak
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Simlat
Temat rozprawy doktorskiej: Biosynteza galantaminy i likoryny w kulturach in vitro śnieżycy letniej (Leucojum aestivum L.)
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Katarzyna Śniegowska-Świerk
Data wszczęcia przewodu: 21.03.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Rapacz
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Jurczyk
Temat rozprawy doktorskiej: "Wybrane aspekty regulacji ekspresji genów HVA1 i Srg6 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.)"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Marta Urbaniec-Kiepura
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 30.01.2012 r.
Promotor: prof. dr hab. Anna Bach
Temat rozprawy doktorskiej: "Krioprezerwacja nasion i wierzchołków wzrostu lilii złotogłów (Lilium martagon L.) jako metoda ochrony ex situ"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Wojciech Wesołowski
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2018 r.
Promotor: dr hab. Marek Szklarczyk
Temat rozprawy doktorskiej: Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności u buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L.)
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK