Kariera naukowa - Doktoraty
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA W UR W KRAKOWIE
 
HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI WE WSZCZĘTYCH I NIEZAKOŃCZONYCH  PRZEWODACH DOKTORSKICH PROWADZONYCH W TRYBIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI
 
 
mgr inż. Roman Bathelt
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Warzecha, prof. URK
Promotor pomocniczy: dr Marzena Warchoł
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena tolerancji mieszańców owsa z kukurydzą na stres suszy glebowej
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej III [pobierz]
Streszczenie — [pobierz]
Streszczenie eng — [pobierz]
 
mgr inż. Karolina Wietnik
Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Promotor: dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena kondycji i aparatu fotosyntetycznego roślin zimozielonych liściastych w terenach miejskich Krakowa
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Streszczenie — [pobierz]
 
 
mgr inż. Małgorzata Hałat-Łaś
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii (WBiO)
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Bioremediacja zanieczyszczeń w eutrofizowanych cieczach pofermentacyjnych z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz ich konsorcjów
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Streszczenie — [pobierz]

 
mgr inż. Anna Ślizowska
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej (WRE)
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ szczepionki bakteryjnej i rodzaju nawozu azotowego na plonowanie, architekturę łanu i wybrane wskaźniki wegetacyjne soi
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Streszczenie — [pobierz]
 
mgr inż. Angelika Kliszcz
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej (WRE)
Promotor: dr hab. inż. Joanna Puła, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Skuteczność regeneracji stanowisk w uprawie pszenżyta jarego z wykorzystaniem międzyplonu
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Streszczenie — [pobierz]
 
mgr inż. Anna Pogodzińska
Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Promotor: dr hab. inż. Jacek Nawrocki
Temat rozprawy doktorskiej: Mikozy czosnku pospolitego (Allium sativum L.) i możliwość ich ograniczenia z wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]
Streszczenie — [pobierz]
 
mgr inż. Liliana Drzewiecka
Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Promotor: prof. dr hab. inż. Marii Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: Grzyby w powietrzu atmosferycznym i na liściach roślin zielarskich uprawianych w Ogrodzie Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]
Streszczenie — [pobierz]
 
mgr inż. Dominika Grabowska
Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Promotor: Dr hab. inż. Marii Pobożniak, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Możliwość wykorzystania biopestycydów w ochronie cebuli (Allium cepa L.) i pora (Allium ampeloprasum L.) do zwalczania wciornastków (Thysanoptera)
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]
Streszczenie — [pobierz]
 
mgr inż. Dariusz Kadłuczka
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii (WBiO)
Data wszczęcia przewodu: 22.09.2020 r.
Promotor: dr hab. inż. Ewy Grzebelus, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza porównawcza dzikich taksonów z rodzaju Daucus L. na podstawie danych cytogenetycznych oraz wybranych cech morfologicznych i anatomicznych.”
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej III [pobierz]
Streszczenie — [pobierz]
Decyzja Administracyjna — [pobierz]
 
mgr inż. Anna Szczerba
Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa  (WRE)
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2019 r.
Promotorzy: Prof. dr hab. Agnieszka Płażek
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła
Temat rozprawy doktorskiej: "Fizjologiczne, mikrobiologiczne i molekularne aspekty plonowania soi (Glycine max)
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Barbara Białczyk
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej (WRE)
Data wszczęcia przewodu: 22.09.2020 r.
Promotor: dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie innowacyjnych włóknin w początkowym rozwoju roślin na terenach trudnych.”
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej III [pobierz]
Streszczenie — [pobierz]
Decyzja Administracyjna — [pobierz]
 
mgr Aleksandra Florkiewicz
Tryb eksternistyczny
Data wszczęcia przewodu: 14.12.2022 r.
Promotor: dr hab. Emilia Wilmowicz – Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat rozprawy doktorskiej: ”Przemiany hormonalne oraz modyfikacje struktury ściany komórkowej strefy odcinania kwiatów jako element odpowiedzi łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) na suszę glebową.”
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej III [pobierz]
Streszczenie j. pol — [pobierz]
Streszczenie j. ang — [pobierz]
Decyzja Administracyjna
— [pobierz]
 
mgr inż. Beata Jop
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej (WRE)
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: „Fitnes i konkurencyjność wrażliwych i odpornych na herbicydy biotypów miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P. Beauv)”
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Streszczenie — [pobierz]
 
mgr inż. Piotr Zięba
Katedra Ogrodnictwa (WBiO)
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2019 r.
Promotorzy: dr hab. Agnieszka Sękara, dr hab. Bożena Muszyńska, prof. UJ
Temat rozprawy doktorskiej: "Zawartość substancji biologicznie aktywnych w mycelium i owocnikach grzybów Pleurotus spp. Uzyskanych z podłoży suplementowanych".
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Jakub Pastuszak
Katedrze Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa (WRE)
Promotor: Prof. dr hab. inż. Agnieszki Płażek
Temat rozprawy doktorskiej: Tolerancja wybranych form pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na zasolenie gleby, jony kadmu oraz porażenie Fusarium culmorum
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Dawid Kocot
Katedra Botaniki, Fizjologii Roślin i Ochrony Roślin (WBiO)
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018 r.
Promotor: dr hab. Barbara Nowak
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Sitek
Temat rozprawy doktorskiej: Biologia i rozmnażanie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin z rodziny Ranunculacae
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Marlena Grzanka
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii (WBiO)
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2019 r.
Promotor: dr hab. Sylwester Smoleń
Temat rozprawy doktorskiej: „Rola wanadu w procesie biofortyfikacji w jod kukurydzy cukrowej i sałaty”
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]
 
mgr inż. Barbara Kowalczyk
Katedra Ogrodnictwa (WBiO)
Data wszczęcia przewodu: 26.04.2019r.
Promotor: dr hab. Monika Bieniasz
Promotor pomocniczy: dr Anna Kostecka-Gugała
Temat rozprawy doktorskiej: "Cechy biologiczne i użytkowe wybranych hybrydowych odmian winorośli”.
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]
 
mgr inż. Anna Krawczyk
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii (WBiO)
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
Temat pracy: Ocena możliwości wykorzystania materiałów odpadowych jako komponentów podłoży dachowych
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Justyna Sokołowska
Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki (WRE)
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK i dr hab. inż. Agnieszka Józefowska, prof. URK
Temat pracy: Wpływ naturalnej sukcesji leśnej w Karpatach na właściwości gleb
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Joanna Micek
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ grzybów strzępkowych Mycota występujących w powietrzu atmosferycznym magazynów przechowalniczych na zdrowotność warzyw"
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I
[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]
 
mgr inż. Anna Mielczarek
Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu:
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: Bioakumulacja metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego w wybranych gatunkach owadów
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr inż. Mateusz Krupa
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Data wszczęcia przewodu:
Promotor: dr hab. inż. Robert Witkowicz, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Biostymulatory jako czynnik ograniczający negatywny wpływ regulacji zachwaszczenia w uprawie gryki
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr Marta Hornyák
Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu:
Promotor:
 
prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek
Temat rozprawy doktorskiej: Rozwojowe i fizjologiczne mechanizmy aborcji kwiatów kształtujące plon nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr inż. Krzysztof Nowak
Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Data wszczęcia przewodu:
Promotor:
 
dr hab. inż. Anna Kapczyńska, prof. URK
Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie pożywek płynnych w kulturach in vitro lilii złotogłów (Lilium martagon L.)
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

 
mgr inż. Marta Olczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 23.05.2016 r.
Promotor: dr hab. Maria Pobożniak
Temat rozprawy doktorskiej: "Skład gatunkowy, występowanie, żerowanie i szkodliwość wciornastków na cebuli"
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

mgr inż. Paulina Supel
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 25.04.2016 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: Drobnoustroje gleb i minerałów ilastych — bioróżnorodność, biostabilizacja i perspektywy praktycznego wykorzystania

mgr inż. Krzysztof Gasparski
Katedra Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu:
Promotor:  dr. hab inż. Jan Błaszczyk
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania i preparatów fosforynowych na jakość jabłek odmiany ‘Natali Gala’
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej III
[pobierz]

mgr inż. Kinga Kęska
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 17.09.2018 r.
Promotor:
prof. dr hab. Adela Adamus

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Czernicka
Temat rozprawy doktorskiej: Identyfikacja ncRNA uczestniczących w potranskrypcyjnej regulacji genów w warunkach stresu hipoksji u ogórka (Cucumis sativus L.)
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Katarzyna Stelmach
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu: 26.06.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Promotor pomocniczy: dr inż. Alicja Macko-Podgórni , prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza dystrybucji transpozonów DcSto w genomie marchwi oraz wykorzystanie polimorfizmu ich insercji do analizy struktury genetycznej populacji marchwi uprawnej (Daucus carota subs. sativus)"
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Piotr Bucki
Katedra Ogrodnictwa   
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Siwek
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na warunki środowiska, plonowanie i jakość cukinii w uprawie ekologicznej"
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]
 
mgr inż. Tomasz Oleszkiewicz
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 18.04.2018 r.
Promotor: prof. dr hab. Rafał Barański
Temat rozprawy doktorskiej:Tkanka kalusowa jako układ modelowy do badania biosyntezy i akumulacji karotenoidów u marchwi uprawnej (Daucus carota L. subsp. sativus)
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

mgr inż. Aneta Lisowska
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Data wszczęcia przewodu:
20.03.2019 r.
Promotor:
prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur
Promotor Pomocniczy:
dr inż. Monika Tabak
Temat rozprawy doktorskiej:
„Plonowanie kukurydzy oraz chemiczne i biologiczne właściwości gleby jako efekt aplikacji pulpy siarkowej”
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II
[pobierz]

mgr inż. Gabriela Machaj
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii   
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Promotor pomocniczy: dr inż. Alicja Macko-Podgórni, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonów genomu marchwi różnicujących formy dzikie i uprawne"
Streszczenie — [pobierz]
Rozprawa Doktorska — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Joanna Bonio
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.07.2014 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat pracy: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na liściach roślin wrzosowatych Ericaceae w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie i Arboretum SGGW w Rogowie"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]
 
mgr inż. Monika Czaja
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Piotr Muras, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kołton
Temat pracy: Stan fizjologiczny różnych gatunków lip rosnących wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych Krakowa
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]

Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Monika Cioć
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 25.09.2017 r.
Promotor: dr hab. Bożena Pawłowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Tokarz
Temat rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie technologii SSL LED w rozmnażaniu klonalnym gerbery (Gerbera jamesonii Bolus ex. Hoof. f.) i mirtu (Myrtus communis L.)"
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]
 
mgr inż. Olga Długosz-Grochowska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Renata Wojciechowska
Promotor pomocniczy: dr Joanna Augustynowicz
Temat pracy: Wpływ doświetlania uzupełniającego światłem LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost
i wybrane właściwości antyoksydacyjne roszponki warzywnej

Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II [pobierz]

mgr inż. Maja Dobińska-Graczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 24.10.2016 r.
Promotor: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: "Występowanie owadów pożytecznych (Syrphidae, Coccinellidae) w wybranych terenach zieleni miejskiej, zobrazowane za pomocą programu GIS oraz ich rola w ograniczaniu populacji mszyc"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Aleksandra Dubicka-Lisowska
Zakład Biochemii
Data wszczęcia przewodu:
20.06.2016 r.
Promotor:
dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej:
"Charakterystyka enzymatycznych i nieenzymatycznych mechanizmów bioremediacji chromianu u wybranych drobnoustrojów pro- i eukariotycznych oraz makrofitów"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Klaudia Duda-Franiak
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na roślinach ozdobnych w terenach zieleni Krakowa"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Magdalena Górska
Zakład Anatomii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 23.01.2017 r.
Promotor: dr hab. Dorota Wojtysiak
Temat rozprawy doktorskiej: "Mikrostruktura i jakość mięsa z syndromem PSE indyków (Meleagris gallopavo)"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Mariya Halka
Zakład Żywienia Roślin
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Sylwester Smoleń
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Czernicka
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ jodu mineralnego, jodosalicylanów i jodobezoesanów na wybrane biochemiczne i molekularne mechanizmy zachodzące w roślinach pomidora (Solanum lycopersicum L.)"
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Anna Janczyk
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Opracowanie wzorców użyłkowania przedniego skrzydła wybranych podgatunków pszczoły miodnej"
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Dorota Katarzyńska-Banasik
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sechman
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Grzesiak
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nanocząstek srebra na proces steroidogenezy i apoptozy w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus)
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Anna Konieczny
Zakład Żywienia Roślin, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 09.03.2015 r.
Promotor: dr hab. Iwona Kowalska
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ mikoryzy i fosforu na plonowanie i stan odżywienia pomidora i sałaty w uprawie bezglebowej
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz}

mgr inż. Aleksandra Koźmińska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Hanus-Fajerska
Promotor pomocniczy: dr inż. Alina Wiszniewska
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza porównawcza odpowiedzi pokrewnych gatunków roślin na suszę oraz na zasolenie — użyteczny model badania mechanizmów tolerancji na stres"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Marcelina Machura
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 18.04.2018 r.
Promotor: dr hab. Jacek Nawrocki
Temat rozprawy doktorskiej:Aktywność biologiczna naturalnych substancji stosowanych do ochrony selera korzeniowego Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. przed patogenami
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Łukasz Mielczarek
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 08.04.2013 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej:Rozpoznawanie gatunków muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae) na podstawie pomiarów skrzydeł
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Emilia Morańska
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2018 r.
Promotor: dr hab. Agata Ptak
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Simlat
Temat rozprawy doktorskiej: Biosynteza galantaminy i likoryny w kulturach in vitro śnieżycy letniej (Leucojum aestivum L.)
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

mgr inż. Katarzyna Śniegowska-Świerk
Data wszczęcia przewodu: 21.03.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Rapacz
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Jurczyk
Temat rozprawy doktorskiej: "Wybrane aspekty regulacji ekspresji genów HVA1 i Srg6 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.)"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Marta Urbaniec-Kiepura
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 30.01.2012 r.
Promotor: prof. dr hab. Anna Bach
Temat rozprawy doktorskiej: "Krioprezerwacja nasion i wierzchołków wzrostu lilii złotogłów (Lilium martagon L.) jako metoda ochrony ex situ"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Wojciech Wesołowski
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2018 r.
Promotor: dr hab. Marek Szklarczyk
Temat rozprawy doktorskiej: Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności u buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L.)
Streszczenie[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I[pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II[pobierz]

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK