Oferta naukowo-badawcza

Kompleks dydaktyczno-badawczy Wydziału Ogrodniczego wybudowano w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku. Należał wtedy do najnowocześniejszych centrów kształcenia i badań nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Od początku XXI wieku prowadzone są liczne prace modernizacyjne i przebudowa obiektów Wydziału, które to działania doprowadziły do wydatnej poprawy warunków kształcenia i realizacji badań naukowych na bardzo wysokim poziomie.

Oprócz nowocześnie wyposażonych laboratoriów, pracowni specjalistycznych oraz sal wykładowych o łącznej powierzchni przekraczającej 10 000 m2, Wydział posiada zaplecze dydaktyczne w postaci nowoczesnych szklarni, tuneli foliowych, chłodni i przechowalni owoców, ogrodu dydaktycznego i terenowych Stacji Doświadczalnych, w których odbywają się praktyki zawodowe objęte programem nauczania i prowadzone są liczne doświadczenia badawcze, zarówno przez pracowników, jak i studentów naszego Wydziału.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa dysponuje:
 • kadrą naukowo-dydaktyczną o najwyższych kwalifikacjach zawodowych;
 • bazą dydaktyczną zapewniającą kształcenie studentów na wysokim poziomie zawodowym;
 • nowoczesnymi szklarniami i tunelami badawczo-dydaktycznymi;
 • bogatą kolekcją roślin ozdobnych, w tym także gatunków tropikalnych, jak również roślin zielarskich, warzywnych, sadowniczych;
 • kilkoma stacjami doświadczalnymi, w tym unikalną stacją sadowniczą, w których studenci mogą odbywać praktyki zawodowe.
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa oferuje:
 • możliwość odbywania części studiów za granicą poprzez specjalistyczne programy wymiany studentów;
 • możliwość wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe;
 • szeroko rozbudowaną pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych i naukowych;
 • miejsca w domach studenckich o wysokim standardzie;
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w Kole Naukowym Ogrodników i Kole Naukowym Biotechnologów;
 • możliwość realizowania się w zakresie artystycznym w różnorodnych zespołach twórczych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK