Studenci z niepełnosprawnością

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa dąży do tego aby każdy miał równe szanse i nie był ograniczany w możliwości pełnego uczestniczenia w procesie kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się.

Jeśli należysz do grupy studentów z niepełnosprawnością, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami służy pomocą. Funkcję Pełnomocnika na Wydziale pełni:

dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek
bozena.szewczyk-taranek@urk.edu.pl
tel.: 12-662-52-84
pokój 237

W czasie dyżurów Pełnomocnik oferuje pomoc i porady w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem na uczelni osób z niepełnosprawnością, w tym udziela informacji o możliwości dostosowania formy zaliczenia/egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu, dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotów dydaktycznych, indywidualnej organizacji studiów, adaptacji elektronicznej materiałów dydaktycznych, oraz innych sprawach na wniosek studenta.

Od Pełnomocnika uzyskasz informacje o wydarzeniach i imprezach uczelnianych organizowanych dla osób niepełnosprawnych jak również o spotkaniach integracyjnych.

Możesz ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, jak i pozostałe stypendia: socjalne, dla najlepszych studentów, za wybitne osiągnięcia, zapomogi. Szczegółowe informacje dotyczące tego typu świadczeń znajdują się tutaj.

Jeśli zajrzałeś na tę stronę, a nie jesteś Studentem z Niepełnosprawnościami, być może chciałbyś włączyć się w proces integracyjny — może mógłbyś w czymś pomóc koleżance lub koledze z niepełnosprawnością. Zapraszamy, skontaktuj się z Pełnomocnikiem.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK