Studenci niepełnosprawni

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa dąży do tego aby każdy miał równe szanse i nie był ograniczany w możliwości pełnego uczestniczenia w procesie kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się.

Jeśli należysz do grupy studentów niepełnosprawnych, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych służy pomocą. Funkcję Pełnomocnika na Wydziale pełni:

dr inż. Aneta Grabowska
a.grabowska@ogr.ur.krakow.pl
tel.: 12-662-52-16
pokój 304

Godziny dyżurów:
poniedziałek, godz. 10.00-11.00

W czasie dyżurów Pełnomocnik oferuje pomoc i porady w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem na uczelni osób z niepełnosprawnością, w tym udziela informacji o możliwości dostosowania formy zaliczenia/egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu, dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotów dydaktycznych, indywidualnej organizacji studiów, adaptacji elektronicznej materiałów dydaktycznych, oraz innych sprawach na wniosek studenta.

Od Pełnomocnika uzyskasz informacje o wydarzeniach i imprezach uczelnianych organizowanych dla osób niepełnosprawnych jak również o spotkaniach integracyjnych.

Możesz ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, jak i pozostałe stypendia: socjalne, dla najlepszych studentów, za wybitne osiągnięcia, zapomogi. Szczegółowe informacje dotyczące tego typu świadczeń znajdują się tutaj.

Jeśli zajrzałeś na tę stronę, a nie jesteś Niepełnosprawnym Studentem, być może chciałbyś włączyć się w proces integracyjny — może mógłbyś w czymś pomóc niepełnosprawnej koleżance lub koledze. Zapraszamy, skontaktuj się z Pełnomocnikiem.


Informacje i aktualności dla studentów niepełnosprawnych (2018)


XI Krakowskie Dni Integracji
27.03.2018

#
Serdecznie zapraszamy na XI już edycję Krakowskich Dni Integracji. W załączeniu plakat informujący o wydarzeniach w ramach XI KDI na Uniwersytecie Rolniczym.

[czytaj więcej]

#

Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój
17.03.2018

#
Uprzejmie zapraszamy na konferencję "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój", która odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w ramach XI Krakowskich Dni Integracji.

[czytaj więcej]

#

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR