Studenci z niepełnosprawnością

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa dąży do tego aby każdy miał równe szanse i nie był ograniczany w możliwości pełnego uczestniczenia w procesie kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej z powodu niepełnosprawności lub przeszkód w uczeniu się.

Jeśli należysz do grupy studentów z niepełnosprawnością, studiowanie sprawia Ci trudność, posiadasz specjalne potrzeby, masz wiele pytań i nie wiesz kogo prosić o radę Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami służy pomocą.  

Funkcję Pełnomocnika na naszym Wydziale pełni:
dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek 
tel.: 12-662-52-84 
pokój 237 (II piętro)
 
dyżury Pełnomocnika (p. 237):
poniedziałek 12:00-13:00
środa 8:30-9:30
 
Poza dyżurami można umówić spotkanie lub uzyskać informację przez e-mail lub Teams.
 
Pełnomocnik oferuje pomoc i porady w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem na uczelni osób z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami. 
Udziela informacji o możliwości dostosowania formy zaliczenia/egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu, dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotów dydaktycznych, indywidualnej organizacji studiów, adaptacji elektronicznej materiałów dydaktycznych, oraz innych sprawach na wniosek studenta.
 
Od Pełnomocnika uzyskasz informacje o wydarzeniach i imprezach uczelnianych organizowanych dla osób niepełnosprawnych jak również o spotkaniach integracyjnych.
 
Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie aktywnie działa jednostka zajmująca się wsparciem Studentów z Niepełnosprawnościami i Specjalnymi Potrzebami - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON URK). Strona internetowa BON: https://bon.urk.edu.pl/
 
Studenci w kryzysach psychicznych mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, szczegóły tutaj: https://urk.edu.pl/index/site/7821
 
Możesz ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, jak i pozostałe stypendia: socjalne, dla najlepszych studentów, za wybitne osiągnięcia, zapomogi. Szczegółowe informacje dotyczące tego typu świadczeń znajdują się tutaj: https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/
 
Jeśli zajrzałeś na tę stronę, a nie jesteś Studentem z Niepełnosprawnościami, być może chciałbyś włączyć się w proces integracyjny — może mógłbyś w czymś pomóc koleżance lub koledze z niepełnosprawnością, w kryzysie psychicznym, ze specjalnymi potrzebami, zapraszamy, skontaktuj się z Pełnomocnikiem.
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK