DziekanatDziekanat Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29-listopada 54, 31-425 Kraków
wbio@urk.edu.pl
fax: 12 662 52 66
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21


 

Dziekan Godziny przyjęć
prof. dr hab. inż. EDWARD KUNICKI edward.kunicki@urk.edu.pl 12 662 54 53
12 662 52 20
środa 13:30-14:30 p.D7A

 

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Godziny przyjęć
dr hab. inż. EWA GRZEBELUS, prof. URK ewa.grzebelus@urk.edu.pl 12 662 54 00
12 662 51 90

wtorek 13:00-14:00 p.D4
czwartek 14:00-15:00 p.D4

 

Pracownicy Dziekanatu Odpowiedzialność
mgr inż. ANNA PRUSAK wbio@urk.edu.pl 12 662 52 69

Kierownik Dziekanatu:

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek - dziekanat nieczynny
wtorek - piątek 10:00 - 14:00

mgr inż. EWA PODSTAWSKA biotechnologia@ur.krakow.pl 12 662 52 99 Studia stacjonarne I i II  stopnia:
 • Biotechnologia

Studia niestacjonarne I i II  stopnia:

 • Ogrodnictwo
 • Sztuka Ogrodowa

mgr inż. MAGDALENA PISARCZYK-PYZIK

magdalena.pisarczyk-pyzik@urk.edu.pl

12 662 52 70

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II  stopnia:

 • Ogrodnictwo
 • Sztuka Ogrodowa
 • Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
dr inż. MAŁGORZATA GABORSKA malgorzata.gaborska@urk.edu.pl 12 662 53 98

Koordynator ds. USOS

Studia stacjonarne I  stopnia:

 • Bioinformatyka i analiza danych

Studia stacjonarne II  stopnia:

 • Environmental and Plant Biotechnology
 • International Master of Horticultural Science
 • Winogrodnictwo i Enologia

Studia niestacjonarne II  stopnia:

 • Winogrodnictwo i Enologia

mgr AGNIESZKA ŻUKOWSKA

agnieszka.zukowska@urk.edu.pl

12 662 52 72

Planista i harmonogramy zajęć
Rezerwacja sal

ANDRZEJ PYCLIK a.pyclik@urk.edu.pl 12 662 52 73 Stanowisko ds. technicznej obsługi
sal dydaktycznych
mgr inż. KRZYSZTOF ROŻEK k.rozek@urk.edu.pl 12 662 52 74 Pełnomocnik Kwestora
ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WBiO
GODZINY PRZYJĘĆ — STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Studia I stopnia
    Bioinformatyka

Studia I stopnia i II stopnia
    Biotechnologia
    Ogrodnictwo
    Sztuka Ogrodowa
    Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Studia II stopnia
    Winogrodnictwo i Enologia
    International Master of Horticultural Science
    Environmental and Plant Biotechnology

Poniedziałek Nieczynne
Wtorek  10:00 -14:00
Środa  10:00 -14:00
Czwartek  10:00 -14:00
Piątek  11:00 -15:00

Sobota - studia niestacjonarne

godziny

Dziekanat dla studiów niestacjonarnych WBiO będzie czynny w semestrze zimowym 2023/2024

w wybrane soboty w godz. 9:00-13:00

09.03.2024
23.03.2024

06.04.2024
20.04.2024


11.05.2024
25.05.2024


08.06.2024
15.06.2024

 

 Sprawy socjalne

 LINK 

 

Sprawy socjalne studentów prowadzi Biuro Pomocy Materialnej

 al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków

Kierownik biura: 

pokój 21: 

sprawy dotyczące pomocy materialnej: 

pokój 42: 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

https://bon.urk.edu.pl/ 

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Kierownik biura: 

pokój 6: 

Studenci zagraniczni

Biuro Współpracy i Wymiany Międzynarodowej 
adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 

mgr Natalia Kopczyńska 
pokój nr: 116 
telefon: 12 662 42 91 
fax: 12 633 62 45 
e-mail: natalia.kopczynska@urk.edu.pl

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK