Opłaty

 


 

Opłaty
  Według Zarządzenia Rektora 121/2020 z 20 czerwca 2020 r. Według Zarządzenia Rektora 79/2021 z 28 maja 2021 r.
Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce 60 zł / 1 ECTS 70 zł/1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr 180 zł 180 zl
Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia 40 zł / 1 ECTS 50 zł/1 ECTS
Powtarzanie semestru suma opłat za powtarzane przedmioty suma opłat za powtarzane przedmioty
Opłata za legitymację 22 zł 22 zł
Opłata za duplikat legitymacji 33 zł 33 zł

 

 

  

Zarządzenia 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK