Opłaty

 

Opłaty
  Według Zarządzenia Rektora 121/2020 z 20 czerwca 2020 r. Według Zarządzenia Rektora 79/2021 z 28 maja 2021 r.
Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce 60 zł/1 ECTS 70 zł/1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr 180 zł 180 zł
Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia 40 zł/1 ECTS 50 zł/1 ECTS
Powtarzanie semestru suma opłat za powtarzane przedmioty suma opłat za powtarzane przedmioty
Opłata za legitymację 22 zł 22 zł
Opłata za duplikat legitymacji 33 zł 33 zł

 

Zarządzenia:

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK