STRUKTURA

  USZJK1

 

USZJK

 

W Uczelni osobą odpowiedzialną za organizację i nadzór nad realizacją procesu i jakością kształcenia jest Rektor. Na podstawie upoważnienia Rektora, część obowiązków w tym zakresie przejmuje Prorektor ds. Kształcenia, który m.in. sprawuje nadzór nad USZJK. Na Wydziale część obowiązków związanych z kształceniem i jakością kształcenia przejmuje odpowiednio Dziekan. Na wniosek Dziekana cześć obowiązków może zostać przekazana odpowiednio prodziekanowi lub właściwemu zastępcy. Dla potrzeb podejmowania działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz organizacji funkcjonowania USZJK, Rektor powołuje Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz Rektorską Komisję ds. jakości kształcenia. Za zgodą Rektora, Dziekan powołuje pełnomocnika i właściwą komisję, odpowiednio: Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia i Dziekańską Komisję ds. jakości kształcenia. Pełnomocnicy kierują pracą zespołów, których zadaniem jest wdrażanie i ocena efektów wdrożenia określonych metod i procedur realizacji Systemu, oraz inicjowanie działań doskonalących w celu ciągłego podnoszenia skuteczności USZJK.

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia

•    dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin - przewodnicząca
•    dr hab. inż. Renata Wojciechowska prof. URK
•    dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka, prof. URK
•    dr hab. inż. Jan Błaszczyk
•    dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
•    dr inż. Monika Cioć
•    dr inż. Małgorzata Maślanka
•    dr inż. Magdalena Nawrotek
•    dr Piotr Stolarczyk
•    dr inż. Paulina Supel
•    dr inż. Wojciech Makowski
•    mgr inż. Wiktor Skrzypkowski (przedstawiciel doktorantów)
•    Julia Wincenciak (przedstawiciel studentów)

 Współpraca z Biurem Karier i Kształcenia Praktycznego:

•    dr Piotr Stolarczyk/dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK