Harmonogram zadań

 

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Sprawozdanie z realizacji przedmiotu/modułu – koordynator przedmiotu/modułu (Procedura ankietyzacji studentów WBiO UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 10/2020 z dnia
30 września 2020 r.
)

Przygotowanie listy zbiorczej tematów prac inżynierskich i jej upublicznienie na stronie internetowej Wydziału – dziekanat /kierownicy jednostek (Procedura zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia na WBiO UR w Krakowiekierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa oraz TRLiP — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 8/2020
z dnia 30 września 2020 r.
)

Raport końcowy z ankiet studenckich dotyczących przedmiotu/nauczyciela akademickiego – Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia (Procedura ankietyzacji studentów WBiO UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 10/2020 z dnia
30 września 2020 r.
)

Zgłaszanie tematów prac inżynierskich – pracownik naukowy lub studenci (Procedura zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia na WBiO UR w Krakowie, kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa oraz Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 8/2020 z dnia 30 września 2020 r.)

Weryfikacja zgodności tematów prac inżynierskich z założonymi efektami kształcenia – Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia, Rada Kierunku Biotechnologia (Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia na WBiO UR w Krakowie, kierunek Biotechnologia — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 9/2020 z dnia 30 września 2020 r.)

Raport końcowy z ankiet studenckich dotyczących procesu studiowania (II stopień) – Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia (Procedura ankietyzacji studentów WBiO UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny procesu studiowania  — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 11/2020 z dnia 30 września 2020 r.)

Opracowanie planu hospitacji na semestr zimowy – pełnomocnik Dziekana ds. Hospitacji zajęć (Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na WBiO UR w Krakowie — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 4/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Zestawienie wyników ankiet studenckich dotyczących przedmiotu/nauczyciela akademickiego – Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia (Procedura ankietyzacji studentów WBiO UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 10/2020 z dnia
30 września 2020 r.)

Zgłaszania tematów prac magisterskich – pracownicy naukowi lub studenci (Procedura zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia na WBiO UR w Krakowie — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 8 i 9/2020
z dnia 30 września 2020 r.)

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk studenckich na III roku studiów (Biotechnologia) – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Procedura odbywania praktyki na WBiO UR w Krakowie, kierunek Biotechnologia — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 13/2020 z dnia 30 września 2020 r.)

Zestawienie wyników ankiet studenckich dotyczących procesu studiowania (II stopień) – Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia (Procedura ankietyzacji studentów WBiO UR w Krakowie przeprowadzanej dla oceny procesu studiowania  — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 11/2020 z dnia 30 września 2020 r.)

Przygotowanie listy zbiorczej tematów prac magisterskich i przesłanie jej do dziekanatu – kierownicy jednostek (Procedura zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia na WBiO UR w Krakowie — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 8 i 9/2020
z dnia 30 września 2020 r.)

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk studenckich na II i III roku (Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych) – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Procedura odbywania praktyki na WBiO UR w Krakowie, kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa oraz Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 12/2020 z dnia 30 września 2020 r.)

Opracowanie listy pytań na egzamin inżynierski i przesłanie jej do dziekanatu – nauczyciele akademiccy/kierownicy jednostek (Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na WBiO UR w Krakowie — Zarządzenie Dziekana WBiO nr 6/2020 z dnia 30 września 2020 r.)

Raport końcowy z działalności Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia (Zarządzenie Rektora nr 168/2021 z dnia
27 października 2021 r. 
)

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK