Procedury i regulaminy

 
Procedury własne Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

Procedura weryfikacji efektów uczenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 3/2020 z dnia 30 września 2020 r.

 

Procedura weryfikacji efektów kształcenia — [pobierz całość]

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 10/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
 

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych — [pobierz całość]

Procedura kontroli prac dyplomowych studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 5/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura kontroli prac dyplomowych — [pobierz całość]

Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 6/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura dyplomowania na studiach pierwszego stopnia — [pobierz całość]

Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 7/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura dyplomowania na studiach drugiego stopnia — [pobierz całość]

Procedura zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa oraz Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 8/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych (kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa oraz Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych) — [pobierz całość]

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodności z efektami kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek Biotechnologia — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 9/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych (kierunek Biotechnologia) — [pobierz całość]

Procedura ankietyzacji studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadzanej dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 10/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura ankietyzacji przedmiotu/nauczyciela — [pobierz całość]

Procedura ankietyzacji studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadzanej dla oceny procesu studiowania  — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 11/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura ankietyzacji procesu studiowania — [pobierz całość]

Procedura odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych oraz Winogrodnictwo i Enologia — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 11/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
 

Procedura odbywania praktyki (kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych oraz Winogrodnictwo i Enologia) — [pobierz całość]

Procedura odbywania praktyki na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek Biotechnologia — Zarządzenie Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nr 13/2020 z dnia 30 września 2020 r.
 

Procedura odbywania praktyki (kierunek Biotechnologia) — [pobierz całość]

Regulaminy:
Regulamin zatwierdzania i wyboru przez studentów przedmiotów do wyboru — [pobierz całość]

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK