Procedury i regulaminy

Procedury ogólne:

Zarządzenie Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
   • Procedura Ogólna PO-01: Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
   • Procedura Ogólna PO-02: Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
Zarządzenie Nr 103/2022 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury ogólnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) dotyczącej hospitacji zajęć dydaktycznych
   • Procedura Ogólna PO-03: Hospitacje zajęć dydaktycznych
     • załącznik nr 1 do procedury PO-03 Ramowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna)
     • załącznik nr 2 do procedury PO-03 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna)
     • załącznik nr 3 do procedury PO-03 Zbiorczy raport z hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna)

 
Procedury własne Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

Procedura weryfikacji efektów uczenia[pobierz całość]
Procedura kontroli prac dyplomowych
[pobierz całość]
Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
[pobierz całość]
Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
[pobierz całość]
Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych
(kierunki Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa oraz Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych) [pobierz całość]
Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych (
kierunek Biotechnologia)[pobierz całość]
Procedura ankietyzacji przedmiotu/nauczyciela
  — [pobierz całość]
Procedura ankietyzacji
procesu studiowania  — [pobierz całość]
Procedura PW-01 odbywania praktyki
  — [pobierz całość]
Załącznik nr 1 do procedury PW-01 - Podanie o praktykę zawodową - Pobierz
Załącznik nr 2 do procedury PW-01 - Porozumienie - Pobierz (wersja edytowalna)
Załącznik nr 3 do procedury PW-01 - Formularz wyboru miejsca - Pobierz
Załącznik nr 4 do procedury PW-01 - Plan praktyki zawodowej - Pobierz
Załącznik nr 5 do procedury PW-01 - Oswiadczenie właściciela - Pobierz
Załącznik nr 6 do procedury PW-01 - Dziennik praktyki zawodowej - Pobierz
Załącznik nr 7 do procedury PW-01 - Formularz oceny studenta - Pobierz
Załącznik nr 8 do procedury PW-01 - Ankieta oceny praktyki zawodowej - Pobierz
Załącznik nr 9 do procedury PW-01 - Dziennik praktyki dyplomowej - Pobierz
Karta hospitacji praktyki - Pobierz

Regulaminy:
Regulamin zatwierdzania i wyboru przez studentów przedmiotów do wyboru — [pobierz całość] 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK