Historia
Historia Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie studia ogrodnicze mają bardzo długą tradycję. Nauczanie i pierwsze badania w zakresie ogrodnictwa zapoczątkowane zostały już w końcu XVIII wieku i związane były z działalnością Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsze kursy ogrodnicze rozpoczęły się w 1890 roku w Ogrodzie Doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1892 roku prowadzone były przez Studium Rolnicze Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia praktyczne i pokazy odbywały się w Ogrodzie Doświadczalnym założonym w 1893 roku przez profesora Józefa Brzezińskiego na polu doświadczalnym UJ. W 1901 roku zakupiono na Czerwonym Prądniku ziemię, na której powstał Zakład Sadowniczy, a w 1917 roku nabyto 95-morgowy folwark zwany Garlicą Murowaną, który do dziś funkcjonuje jako stacja doświadczalna.

Po l wojnie światowej, w 1919 roku, na Studium Rolniczym UJ powstała Katedra Ogrodnictwa, której kierownictwo objął profesor Józef Brzeziński. Teren na Prądniku Czerwonym otrzymał nazwę Ogrodu Warzywno-Owocowego i Pola Doświadczalnego.

W 1945 roku, po ustaniu działań wojennych, Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wznowiła działalność. Specjalizacja ogrodnicza została uruchomiona w roku akademickim 1948/1949. W 1953 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza (WSR), do której przeniesiono z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziały Rolniczy i Leśny. Na Wydziale Rolniczym nowej uczelni znalazła się Katedra Ogrodnictwa. W roku 1966 wydzielono z Wydziału Rolniczego Oddział Ogrodniczy, na którym realizowano program nauczania przeznaczony dla wydziałów ogrodniczych. Dwa lata później, 1 lipca 1968 roku został utworzony odrębny Wydział Ogrodniczy przy Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. W skład Wydziału Ogrodniczego wchodziły początkowo trzy instytuty: Instytut Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej, Instytut Ochrony Roślin oraz Instytut Produkcji Ogrodniczej.

Struktura Wydziału w ciągu minionych ponad pięćdziesięciu lat wiele razy ulegała zmianom. Od lipca 2014 roku nastąpiła także zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (WBiO). Obecnie w skład Wydziału wchodzą cztery Katedry: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii, Katedra Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej i Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin) oraz Laboratorium Spektrometrii Mas.
We wrześniu 1971 roku rektorem WSR w Krakowie został profesor Tadeusz Wojtaszek. Dzięki jego staraniom Wydział przystąpił do budowy swojej bazy, na którą składały się budynek dydaktyczny, szklarnie doświadczalne oraz przechowalnie owoców z komorami chłodniczymi.
Rektor WSR i AR prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek
(fot. Archiwum UR)
Zajęcia ze studentami w nowym budynku Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie rozpoczęły się 15 listopada 1976 roku. Od momentu powstania Wydziału Ogrodniczego do roku 2006 kształcenie studentów odbywało się w systemie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich na studiach dziennych. Decyzją Senatu Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Rolniczego) od roku akademickiego 2006/2007 obowiązuje na Uczelni, w tym na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa, system studiów dwustopniowych.

Uwzględniając nowe potrzeby, władze dziekańskie i nauczyciele akademiccy systematycznie pracują nad uatrakcyjnieniem i poszerzeniem oferty dydaktycznej. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa prowadzi kształcenie na kilku kierunkach, w języku polskim: Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, Winogrodnictwo i Enologia, jak również w języku angielskim: International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology. Natomiast łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji prowadzony jest kierunek studiów Architektura Krajobrazu.

Dynamiczny rozwój Wydziału jest również zasługą kierujących nim dziekanów, których autorytet oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły na utrzymanie wysokiej aktywności naukowej oraz wysokiego standardu nauczania przez minione lata. Dziekanami Wydziału Ogrodniczego byli:

•    prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek (1968-1971)
•    prof. dr hab. Maria Łucka (1971-1975)
•    prof. dr hab. Karol Kropp (1975-1978)
•    prof. dr hab. Jan Myczkowski (1978-1981)
•    prof. dr hab. Edward Pojnar (1981-1987)
•    prof. dr hab. Wieńczysława Kozera (1987-1990)
•    prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek (1990-1996)
•    prof. dr hab. Jan Kućmierz (1996-1999)
•    prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek (1999-2002)
•    prof. dr hab. Włodzimierz Sady (2002-2005)
•    prof. dr hab. Stanisław Rożek (2005-2008)
•    prof. dr hab. Marek Grabowski (2008-2012).
•    prof. dr hab. Stanisław Mazur (2012-2020)
 
Obecne władze dziekańskie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie [zobacz]
Wydział posiada pełne uprawniania w zakresie nadawania stopni i tytułów w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Posiada również uprawnienia do występowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych.


Krótka, ilustrowana historia Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Makieta kampusu na Al. 29 Listopada (fot. W. Górka, Archiwum UR)

Wmurowanie kamienia węgielnego (fot. Archiwum UR)

Budowa Wydz. Ogrodniczego 1975 rok (fot. S. Świętoń, Archiwum UR)


Przyszłe sale wykładowe rok 1975
(fot. S. Świętoń, Archiwum UR)

Budowa szklarni 1976 rok
(fot. S. Świetoń, Archiwum UR)

Budowa szklarni 1977 rok
(fot. Archiwum UR)


Dworek przy budynku Wydz. Ogrod- niczego 1976 (fot. Archiwum UR)

Budynek Wydziału Ogrodniczego 1977 rok (fot S. Świętoń, Archiwum UR)

Widok na kampus 1977 rok
(fot. S. Świętoń, Archiwum UR)


Inauguracja 25-lecia AR,
prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek
(fot. A. Owsiński, Archiwum UR)

Jubileusz 25-lecia AR,
zwiedzanie szklarni
(fot. A. Owsiński, Archiwum UR)

Pierwsi dziekani WO, profesorowie
T. Wojtaszek, M. Łucka i K. Kropp
(fot. Archiwum UR)


Zakładanie kolekcji roślin ozdobnych (fot. E. Kunicki)

Obecny widok na kolekcję roślin ozdobnych (fot. E. Kunicki)

Widok na budynek WBiO 2014 rok
(fot. E. Kunicki)


Popiersie prof. Tadeusza Wojtaszka,
pierwszego dziekana Wydziału Ogrodniczego
(fot. E. Kunicki)

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK