Pełnomocnicy

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Międzynarodowej
  - dr hab. Maria Pobożniak
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych
  - dr inż. Aneta Grabowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
  - dr hab. Renata Wojciechowska, prof. UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Environmental and Plant Biotechnology
  - dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku International Master of Horticultural Science
  - dr inż. Agnieszka Kiełkowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
  - dr hab. Elżbieta Jędrszczyk
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Ogrodnictwo
  - dr hab. Barbara Jagosz, prof. UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Sztuka Ogrodowa
  - dr hab. Bożena Pawłowska, prof. UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Winogrodnictwo i Enologia
  - dr hab. Maciej Gąstoł, prof. UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Dnia Otwartego
  - dr hab. Barbara Nowak
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Małopolskiej Nocy Naukowców
  - dr hab. Marek Szklarczyk, prof. UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki
  - dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
  - dr inż. Anna Kołton
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dla kierunku BIOTECHNOLOGIA
  - dr inż. Wojciech Wesołowski
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dla kierunku OGRODNICTWO, SZTUKA OGRODOWA, TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH
  - dr inż. Piotr Stolarczyk

Przedstawiciele Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 • Rada Biblioteczna — dr hab. Ewa Hanus-Fajerska
 • Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa UR — prof. dr hab. Edward Kunicki
 • Rada Programowa Studium Doktoranckiego UR — dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
 • Rada Programowa Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich — dr hab. Maciej Gąstoł

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa w Komisjach Senackich:

 • Komisja Organizacyjno-Statutowa — dr hab. Agnieszka Sękara
 • Komisja ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej — prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy), prof. dr hab. Rafał Barański
 • Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej — dr hab. Sylwester Smoleń
 • Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich — dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz (Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych)
 • Komisja ds. Inwestycji i Remontów — dr hab. Maciej Gąstoł
 • Komisja ds. Oceny Kadr — prof. dr hab. Edward Kunicki
 • Komisja ds. Analiz i Odwołań — prof. dr hab. Halina Kurzawińska
 • Komisja ds. Socjalnych — dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin; dr Piotr Strzetelski

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa w Komisjach Rektorskich:

 • Komisja ds. Nagród — dr hab. Andrzej Kalisz
 • Komisji ds. Własności Intelektualnej — dr hab. Sylwester Smoleń

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa w Komisjach Dyscyplinarnych:

 • Komisja Dyscyplinarna dla Pracowników — prof. dr hab. Maria Kowalik; prof. dr hab. Adela Adamus
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów — dr hab. Renata Wojciechowska
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów — dr hab. Jacek Nawrocki
 • Rzecznicy Dyscyplinarni dla Doktorantów - dr hab. Joanna Augustynowicz
 • Rzecznicy Dyscyplinarni dla Studentów - dr hab. Barbara Nowak

Pełnomocnicy Dziekana ds. Kół Naukowych

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, kierunek Ogrodnictwo dr inż. Anna Kołton
Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, kierunek Biotechnologia dr inż. Anna Kostecka-Gugała

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR