Doktorat

ZR 63/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komunikat dotyczący umorzenia przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. 

 

ZR 117/2020 w sprawie nowelizacji ZR 63/2019 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

ZR 134/2020 w sprawie nowelizacji ZR 63/2019 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

ZR 218/2020 w sprawie nowelizacji ZR 63/2019 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK