Pomoc materialna

STYPENDIA SOCJALNE

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta zawiera Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Regulamin oraz wzory oświadczeń stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej są dostępne na stronie https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/

INFORMACJE Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Pismo_w_sprawie_wsparcia_finansowego_dla_studentow.pdf

Wsparcie_finansowe_dla_studentow_informator_MEiN.pdf

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK