Kariera naukowa - procedury

Doktorat


Wytyczne do przeprowadzania przewodu doktorskiego opartego na zbiorze artykułów na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Uchwała Rady Wydziału nr 66/2014/15 z dnia 9 marca 2015 r.)

  Wytyczne dla doktorantów — [pobierz]


Habilitacja

Procedura przeprowadzania przewodu habilitacyjnego na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


Tytuł Profesora

Procedura przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR