Kariera naukowa - Ocena nauczyciela akademickiego

Szczegółowe kryteria oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w latach 2016 – 2019 opracowane przez Senacką Komisję ds. Oceny Kadr na podstawie zapisów Statutu Uczelni

Ocena nauczyciela akademickiego 2016-2019

 

DoktoratyHabilitacjeTytuł ProfesoraOcena nauczyciela

Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
WBiO
Redaktor strony: inż. Zygmunt Gaborski