Kariera naukowa - Habilitacje

Dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Skład Komisji Habilitacyjnej
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (M. Mos) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (A. Borusiewicz) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (E. Szpunar-Krok) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (R. Rosa) [więcej]
Uchwała Komisji Habilitacyjnej [więcej]
Uzasadnienie [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny [więcej]
Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego [więcej]


Dr inż. Barbara Tokarz, prof. URK
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Skład Komisji Habilitacyjnej
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (D. Sochacki) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (D. Kulpa) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (I. Pawłowicz) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (K. Niemirowicz-Szczytt) [więcej]

Uchwała Rady Dyscypliny [więcej]
Powołanie Komisji Habilitacyjnej [więcej]
Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem  [więcej]
Decyzja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego [więcej]

Dr inż. Jacek Grzyb
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Zgoda Rady Dyscypliny na przeprowadzenie postępowania [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (A. Gałązka) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (A. Niewiadomska) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (J. Joniec) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (B. Breza-Boruta) [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Decyzja o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny [więcej]
Uzasadnienie [więcej]

Dr inż. Magdalena Simlat, prof. URK
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Zgoda na przeprowadzenie postępowania [więcej]

Autoreferat [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (U. Krasuska) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (M. Grzesik) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (K. Bączek) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (J. Tworkowski) [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Decyzja o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny [więcej]
Uzasadnienie [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]

Dr Marek Gancarz
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Autoreferat [więcej]
Powołanie Komisji Habilitacyjnej
[więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (M. Markowski) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (S. Bakier) [więcej]

Recenzja rozprawy habilitacyjnej (A.Szumny) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (M. Gugała) [więcej]
Uchwała Komisji Habilitacyjnej [więcej]
Uzasadnienie [więcej]
Decyzja Rady Dyscypliny [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Nadanie stopnia doktora habilitowanego [więcej]
Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Wyróżnienie [więcej]

 

Dr inż. Magdalena Grudzińska
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Autoreferat [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (A.Pęksa)
[więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (J.Śliwka) [więcej]

Recenzja rozprawy habilitacyjnej (K.Zarzecka) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (M. Gugała) [więcej]
Uchwała Komisji Habilitacyjnej [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny [więcej]
Decyzja Rady Dyscypliny [więcej]
Uzasadnienie [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]


Dr hab. Mateusz Suchanek
, prof. URK
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Zgoda na przeprowadzenie postępowania [więcej]
Autoreferat [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (A. Krzyżak)
[więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (D.Witrowa-Rajchert) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (A. Zdunek) [więcej]
Recenzja rozprawy habilitacyjnej (R. Mychan) [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia [więcej]
Uzasadnienie [więcej]


Dr hab. Piotr Waligórski
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Autoreferat [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia [więcej]

 

Dr inż. hab. Alina Wiszniewska
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Autoreferat [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia [więcej]

 

Dr inż. hab. Agnieszka Kiełkowska
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Autoreferat [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia [więcej]

 

Dr inż. hab. Anna Kapczyńska
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Autoreferat [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]

 

dr inż. hab. Zbigniew Gajewski
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia[więcej]

 

dr inż. hab. Elżbieta Jędrszczyk
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia [więcej]

  

dr inż. hab. Piotr Salachna
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia
[więcej]

 

dr inż. hab. Barbara Jagosz, prof URK
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia [więcej]

 

dr inż. hab. Anna Jaroszewska
Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]
Harmonogram przebiegu postępowania [więcej]
Skład komisji nadającej stopień [więcej]
Uchwała Komisji o nadaniu stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia [więcej]

 

dr inż. hab. Grzegorz Łysiak

Harmonogram postępowania:
— 4 stycznia 2016 — wszczęcie postępowania habilitacyjnego
— 28 stycznia 2016 — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
— 28 stycznia 2016 — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta
— 7 marca 2016 — powołanie komisji habilitacyjnej przez CK do spraw Stopni i Tytułów
— 30 marca 2016 — wysłanie dokumentacji do recenzentów
— 6 maja 2016 — ostateczny termin nadesłania recenzji
— 16 maja 2016 — posiedzenie komisji habilitacyjnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
— 23 maja 2016 — przyjęcie uchwały RW o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]

Uchwała komisji w sprawie nadania stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia [więcej]
Uzasadnienie pozytywnej opinii [więcej]

 

dr inż. hab. Maciej Gąstoł, prof URK

Harmonogram postępowania:
— 2 lutego 2015 — wszczęcie postępowania habilitacyjnego
— 7 kwietnia 2015 — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
— 7 kwietnia 2015 — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta
— 4 maja 2015 — powołanie komisji habilitacyjnej przez CK do spraw Stopni i Tytułów
— 18 maja 2015 — wysłanie dokumentacji do recenzentów
— 28 czerwca 2015 — ostateczny termin nadesłania recenzji
— 9 lipca 2015 — posiedzenie komisji habilitacyjnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
— 13 lipca 2015 — przyjęcie uchwały RW o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]

Uchwała komisji w sprawie nadania stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia [więcej]
Uzasadnienie pozytywnej opinii [więcej]

 

dr hab. Ewa Grzebelus, prof URK

Harmonogram postępowania:
— 28 maj 2014 — wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr inż. Ewy Grzebelus przez Centralną Komisję do Spraw Tytułów
     oraz wyznaczenie WO UR im. H. Kołłątaja w Krakowie na jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
— 23 czerwca 2014 — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
— 23 czerwca 2014 — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta
— 1 września 2014 — powołanie komisji habilitacyjnej przez CK ds. Stopni i Tytułów
— 15 września 2014 — wysłanie dokumentacji do recenzentów
— 6 października 2014 — zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów polegająca na tym, że zamiast
     prof. Jerzego Hortyńskiego powołana została na recenzenta dr hab. Aleksandra Królicka z Uniwersytetu Gdańskiego
— 21 października 2014 — wysłanie dokumentów do nowo powołanego Recenzenta
— między 8. a 12. grudnia 2014 — posiedzenie komisji habilitacyjnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
— 15 grudnia 2014 — przyjęcie uchwały RW o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]

Uchwała komisji w sprawie nadania stopnia [więcej]
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia[więcej]
Uzasadnienie pozytywnej opinii [więcej]dr hab. Barbara Pliszka

Harmonogram postępowania:
— 27 listopada 2013 r. — wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr Barbary Pliszki przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
     wyznaczenie Uniwersytetu Rolniczego H. Kołłątaja w Krakowie na jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego;
— 27 stycznia 2014 r. — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
— 27 stycznia 2014 r. — Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta;
— 3 luty 2014 r. — powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów;
— 21 luty 2014 r. — wysłanie dokumentacji do recenzentów;
— 3 kwietnia 2014 r. — ostateczny termin nadesłania recenzji;
— 23 kwietnia 2014 r. — posiedzenie komisji habilitacyjnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie;
— 19 maja 2014 — przyjęcie uchwały Rady Wydziału o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Skład komisji habilitacyjnej [więcej]
Autoreferat [więcej]
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego [więcej]

Uzasadnienie negatywnej opinii [więcej]
Uchwała przeciw nadaniu stopnia dr hab. [więcej]
Uchwała Komisji [więcej]

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK