Strategia

Realizacja zamierzeń wynikających z misji Uczelni, służyć ma strategia, definiująca główne obszary działań, cele i narzędzia ich realizacji:

Strategia Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie na lata 2021 - 2025.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK