Misja

 

 

Misja Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa


Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego i w swojej działalności czerpie z dziedzictwa
i wielowiekowej tradycji tej Uczelni. Badania naukowe oraz kształcenie w zakresie ogrodnictwa na poziomie uniwersyteckim zapoczątkowane zostały pod koniec XIX wieku. Rozwijane były systematycznie w Katedrze Ogrodnictwa, następnie w utworzonym w 1968 Wydziale Ogrodniczym, który w roku 2014 został przekształcony w Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa.
Misja Wydziału wpisuje się w misję Uniwersytetu Rolniczego (https://urk.edu.pl/misja_uczelni.html). Podstawowym zadaniem Wydziału jest kształcenie studentów w zakresie biotechnologii roślin, nowoczesnej technologii produkcji ogrodniczej, roślin leczniczych i prozdrowotnych, sztuki ogrodowej oraz winogrodnictwa i enologii. W procesie dydaktycznym uwzględniamy oczekiwania płynące z otoczenia gospodarczego. Jest on realizowany przy zachowaniu wysokich standardów edukacyjnych, podlega ciągłemu doskonaleniu i zmierza do osiągnięcia jak najlepszego poziomu akademickiego. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi absolwenci posiedli szeroką wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje pozwalające na zdobycie dobrej pozycji zawodowej, sprostanie konkurencyjności na rynku pracy oraz podejmowanie aktualnych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych.
Wyznaczone cele staramy się osiągnąć poprzez stałą troskę o rozwój zaplecza i infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Utrzymujemy ścisłe kontakty z potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów, uwzględniając ich opinie zmierzające do doskonalenia procesu dydaktycznego.
Istotną działalnością Wydziału jest również aktywność na polu badań naukowych, zarówno stosowanych jak i podstawowych. Dbamy o podnoszenie poziomu naukowego pracowników poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z pokrewnymi ośrodkami uniwersyteckimi i innymi placówkami badawczymi.
Niezwykle ważną wartością, którą Wydział kieruje się w swoich działaniach jest dbałość
o poszanowanie wartości akademickich i kształtowanie postaw mających na względzie dobro społeczne, respektowanie norm etycznych, wolność słowa i tolerancję.

Dziekan Wydziału
Kraków, 2021 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK