Dobre praktyki

Dobre praktyki — wybrane źródła zewnętrzne

 

Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych. Opr.: Ł. Sułkowski. Polska Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2015. 
[pobierz]

Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach. Opr.: M. Próchnicka.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013.
[pobierz]

Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. Red.: W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010. 
[pobierz]

Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony
przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r., Kraków 2007. 
[pobierz]

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK