Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana nr 3/2022 w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 2/2022 w sprawie powołania stałych Komisji Dziekańskich na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 1/2022 w sprawie powołania Rad kierunków na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 9/2021 w sprawie powołania Komisji dziekańskich na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 8/2021 w sprawie powołania Pełnomocników Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 7/2021 w sprawie powołania Rad kierunków na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 6/2021 w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji ds. Akredytacji na kierunku Winogrodnictwo i Enologia

Zarządzenie Dziekana nr 5/2021 w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji ds. Akredytacji na kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Zarządzenie Dziekana nr 4/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w Katedrze Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 3/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w Katedrze Ogrodnictwa

Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w KROiSO

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 nowelizacja Zarządzenie Dziekana Nr 1/2020

Zarzadzenie_Dziekana_nr_15-2020 w sprawie organizacji pracy w jednostkach na WBiO

Zarzadzenie_Dziekana_nr_14-2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu zatwierdzania i wyboru przez studentów przedmiotów do wyboru na WBiO

Zarzadzenie_Dziekana_nr_13-2020 w sprawie wprowadzenia procedury odbywania praktyki dla kierunku biotechnologia

Zarzadzenie_Dziekana_nr_12-2020 w sprawie wprowadzenia procedury odbywania praktyki dla kierunków ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, winogrodnictwo i enologia

Zarzadzenie_Dziekana_nr_11-2020 w sprawie wprowadzenia procedury ankietyzacji studentów WBiO przeprowadzonej dla oceny procesu studiowania

Zarzadzenie_Dziekana_nr_10-2020 w sprawie wprowadzenia procedury ankietyzacji studentów WBiO przeprowadzonej dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego

Zarzadzenie_Dziekana_nr_9-2020 w sprawie wprowadzenia procedury zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodniści z efektami kształcenia kierunek Biotechnologia

Zarzadzenie_Dziekana_nr_8-2020 w sprawie wprowadzenia procedury zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych i weryfikacji ich zgodniści z efektami kształcenia kierunki ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, winogrodnictwo i enologia

Zarzadzenie_Dziekana_nr_7-2020 w sprawie procedury dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia WBiO

Zarzadzenie_Dziekana_nr_6-2020 w sprawie procedury dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia WBiO

Zarzadzenie_Dziekana_nr_5-2020 w sprawie procedury kontroli prac dyplomowych studentów WBiO

Zarzadzenie_Dziekana_nr_4-2020 w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na  WBiO

Zarzadzenie_Dziekana_nr_3-2020 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji efektów uczenia się na WBiO

Zarządzenie Dziekana nr 2/2020 w sprawie powołania członków Rady Społeczko-Konsultacyjnej WBiO

Zarzadzenie_Dziekana_nr_1-2020 nowelizacja Zarządzenie Dziekana Nr 1/2019

Zarządzenie Dziekana nr 2/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzania postępowań konkursowych dla nauczycieli akademickich.

Zarządzenie Dziekana nr 1/2019 w sprawie powołania komisji wyborczej

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK