Kolegium Wydziału

Terminarz posiedzeń Kolegium Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

  • 2 luty 2024 r. (piątek) godz. 12:00

Kolegium Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa powołany na okres od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2024 w składzie:

Dziekan Wydziału Biotechnologii i ogrodnictwa
1)    prof. dr hab. inż. Edward Kunicki

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
2)    dr hab. inż Ewa Grzebelus, prof. URK

Członkowie Senatu URK
3)    prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz
4)    dr hab. inż. Monika Bieniasz, prof. URK

Nauczyciele akademiccy
5)    prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska
6)    prof. dr hab. inż. Rafał Barański
7)    prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur
8)    dr hab. inż. Anna Kapczyńska, prof. URK
9)    dr hab. inż Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK
10)    dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. URK
11)    dr hab. inż Maciej Gąstoł, prof. URK
12)    dr hab. Joanna Augustynowicz,  prof. URK
13)    dr hab. Paweł Kaszycki, prof. URK
14)    dr hab. inż. Elżbieta Jędrszczyk
15)    dr hab. inż. Jan Błaszczyk
16)    dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka
17)    dr inż. Monika Czaja

Pracownicy niebędącymi nauczycielami akademickimi:
18)    dr Piotr Strzetelski
19)    mgr inż. Magdalena Nuckowska
20)    mgr inż. Barbara Prokopiuk

Kierownik Dziekanatu Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
21)   mgr inż. Anna Prusak

oraz przedstawicieli studentów Wydziału w liczbie 5 oddelegowanych przez właściwy organ samorządu studentów:
1)    Daniel Salaga
2)    Julia Orlińska
3)    Julia Wincenciak
4)    Karina Wnęk
5)    Marcin Piekarski

Akt powołania Kolegium Wydziałowego

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK