Kolegium Wydziału

Pracownicy WBiO:
prof. dr hab. inż. Edward Kunicki
prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska
prof. dr hab. inż. Kalisz Andrzej
prof. dr hab. inż. Rafał Barański
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur
dr  hab. inż. Anna Kapczyńska, prof. URK
dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK
dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK
dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. URK
dr hab. Joanna Augustynowicz,  prof. URK
dr hab. inż. Monika Bieniasz, prof. URK
dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK
dr hab. Paweł Kaszycki, prof. URK
dr hab. inż Elzbieta Jędrszczyk
dr hab. inż. Jan Błaszczyk
dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka
dr inż. Monika Czaja
dr Piotr Strzetelski
mg inż. Barbara Prokopiuk
mgr inż. Nuckowska Magdalena


Studenci WBiO:
Dominik Sempek
Julia Orlińska
Julia Wincenciak
Karina Wnęk
Natalia Mika

Podział na poszczególne grupy pracowników + studenci:

Dziekan, prodziekan i kierownik dziekanatu:
prof. dr hab. inż. Edward Kunicki
dr hab. inż Ewa Grzebelus, prof. URK
mgr inż. Anna Prusak

Senatorzy:
prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz
dr hab. inż. Monika Bieniasz, prof. URK

Nauczyciele akademiccy
prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska
prof. dr hab. inż. Rafał Barański
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur
dr  hab. inż. Anna  Kapczyńska, prof. URK
dr hab. inż Ewa Grzebelus, prof. URK
dr hab. inż Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK
dr hab. Joanna Augustynowicz,  prof. URK
dr hab. inż Maciej Gąstoł, prof. URK
dr hab. Paweł Kaszycki, prof. URK
dr hab. inż. Jędrszczyk Elżbieta
dr hab. inż. Jan Błaszczyk
dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka
dr inż. Monika Czaja


Pracownicy niebędącymi  nauczycielami akademickimi:
dr Strzetelski Piotr
mgr inż. Nuckowska Magdalena
mg inż. Prokopiuk Barbara

Studenci:
Dominik Sempek
Julia Orlińska
Julia Wincenciak
Karina Wnęk
Natalia Mika

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK