Studia stacjonarne

Przedmioty do wyboru
 

pdf Regulamin zatwierdzania i wyboru przez studentów przedmiotów do wyboru — [pobierz]

  

Listy przedmiotów swobodnego wyboru         

 

Rok akademicki Stopień studiów OGRODNICTWO
2022/2023 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
2021/2022 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
Rok akademicki Stopień studiów BIOTECHNOLOGIA
2022/2023 I
pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
II
pdf [pobierz]
pdf —  [pobierz sylabusy]
2021/2022 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
2020/2021 I
pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
II
pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
2019/2020 I
pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
II
pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
Rok akademicki Stopień studiów SZTUKA OGRODOWA
2022/2023 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
2021/2022 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
Rok akademicki Stopień studiów TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH
I PROZDROWOTNYCH
2022/2023 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
2021/2022 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
2018/2019 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
2017/2018 I
pdf [pobierz]
II
pdf [pobierz]
Rok akademicki Stopień studiów WINOGRODNICTWO I ENOLOGIA
2022/2023 II
pdf [pobierz]
 2021/2022  II
pdf [pobierz]

  

Rok
akademicki
Stopień
studiów

ENVIRONMENTAL AND
PLANT BIOTECHNOLOGY

2022/2023 II
pdf [pobierz]

Plany studiów

 

Plany studiów, które są realizowane na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunkach Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology zamieszczono poniżej.

 

OGRODNICTWO
inżynierskie — I stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2019/2020
2017/2018
2016/2017

2015/2016
2014/2015
2012/2013


magisterskie — II stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013


 

BIOTECHNOLOGIA
inżynierskie — I stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2019/2020
2017/2018
2015/2016
2013/2014
Biotechnologia Stosowana
Biotechnologia Stosowana
Biotechnologia Stosowana
Biotechnologia Stosowana

magisterskie — II stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2019/2020
2019/2020
2017/2018
2017/2018
2015/2016
2015/2016
2013/2014
2013/2014
Biotechnologia Stosowana
   — Analityka Biotechnologiczna
Biotechnologia Stosowana
   — Analityka Biotechnologiczna
Biotechnologia Stosowana
   — Analityka Biotechnologiczna
Biotechnologia Stosowana
   — Analityka Biotechnologiczna

 

SZTUKA OGRODOWA
inżynierskie — I stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2019/2020
2017/2018
2015/2016


magisterskie — II stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2021/2022
2019/2020
2017/2018
2015/2016

 


 

TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH
inżynierskie — I stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2021/2022
2021/2022
2020/2021
2019/2020

2018/2019
2017/2018
2016/2017


magisterskie — II stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2021/2022
2019/2020

2017/2018
2016/2017


 

Winogrodnictwo i Enologia
magisterskie — II stopień
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2019/2020
2020/2021


 

INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCE
magisterskie — II stopień
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2019/2020
2015/2016

 

ENVIRONMENTAL AND PLANT BIOTECHNOLOGY
magisterskie — II stopień
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2019/2020
2017/2018
2016/2017

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK