Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

 

Efekty kształcenia są określone w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza rozumiana jest tutaj jako powiązane ze sobą teorie, zasady, doświadczenia i fakty przyswojone przez studenta. Umiejętności to zdolność wykorzystania wiedzy i wyćwiczonych umiejętności praktycznych do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Kompetencje społeczne stanowią umiejętność współdziałania w zespole w roli członka i lidera zespołu; sprawność komunikowania się; zdolność do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań; gotowość uczenia się przez całe życie.

 

Poniżej przedstawiono efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów: Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology.

 

 

 

Kierunek Ogrodnictwo

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Kierunek Biotechnologia

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

 Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

  

 Kierunek Sztuka Ogrodowa

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

 Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

  

Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

 Studia I STOPNIA

 Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

 Studia II STOPNIA

 Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Kierunek Winogrodnictwo i Enologia

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

 Studia II STOPNIA

 Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Kierunek International Master of Horticultural Science

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Kierunek Environmental and Plant Biotechnology

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK