Program Rozwoju Kompetencji Studentów URK

Informacje ogólne

 

 Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR

Podnieś swoje kompetencje - weź udział w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach i warsztatach!!

Charakterystyka programu i grupa docelowa:

Projekt pt. Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest skierowany do studentów III roku kierunku Sztuka Ogrodowa (VI semestr studiów). Program ma na celu podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów oraz zwiększenie konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy.

W ramach projektu studenci kierunku Sztuka Ogrodowa biorą udział w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach, warsztatach oraz wyjazdach studyjnych prowadzonych przez doświadczone firmy zewnętrzne oraz nauczycieli akademickich. Szkolenia i warsztaty realizowane w ramach projektu to m.in. Arborystyka – pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych, Wykorzystanie urządzeń nawadniających i systemów automatycznego nawadniania w terenie zieleni, ECDL, a także szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje miękkie tj. Autoprezentacja, Zarządzanie czasem.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w semestrze letnim przez koordynatora wydziałowego projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić poniższe dokumenty:


1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU – Załącznik 1

2. OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – Załącznik 2

3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – Załącznik 3


Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w biurze Centrum Transferu Technologii UR: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 4 (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR).
Rekrutacja odbywa się według zasad ustanowionych w Regulaminie rekrutacji do projektu “Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR”

Koordynator projektu na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR


Justyna Mazur
Katedra Roślin Ozdobnych, p. 229
email: Justyna.Mazur@urk.edu.pl
tel.: (12) 662 52 45


Szczegółowe dane projektu pt. Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.


TYTUŁ PROJEKTU: „Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR”
NUMER PROJEKTU: POWR.03.01.00-00-K319/16
PRIORYTET: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
DZIAŁANIE: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 2017-04-01 do: 2020-01-31

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK