Konkursy ministerialne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji, w postaci Nagrody Ministra, do pracy twórczej nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny geoinformacji.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy lub innowacyjnego rozwiązania, nagrody w postaci statuetek.

Do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zgłaszane mogą być:

  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania - wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania do dnia złożenia wniosku.
  •  

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Roz. Pra. i Tech. poz. 6).

Wzory wniosków oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-w-dziedzinie-geoinformacji

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK