Opłaty

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2021/2022 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Opłatę kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego, którego numer zostanie mu podany przez system ERK.

Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wprowadzono indeks elektroniczny. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą tylko opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa zł) na konto 20 2490 0018 1100 0009 9990 0502 (studenci stacjonarni) lub 79 2490 0018 1100 0009 9990 0507 (studenci niestacjonarni). W tytule przelewu wpisać: opłata za legitymację, imię i nazwisko.

Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I, II stopnia i doktoranckie (III stopnia) oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne — więcej

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK