Kwiecień 2019
Udostępnij:

Studiujesz praktykuj przedłużona rekrutacja


UWAGA Studenci kierunków OGRODNICTWA i BIOTECHNOLOGII!!!

 

Ostatnie dni przedłużonej REKRUTACJI do projektu „Program staży dla studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” realizowanego
na naszym Wydziale w okresie 01.02.2018-31.12.2019r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Pełny tekst Regulaminu organizacji staży wraz z kryteriami rekrutacji do projektu oraz załącznikami dostępny jest już na stronie: https://akty.urk.edu.pl/index/site/4597. (Zarządzenie Rektora UR nr 90/2018 z dn. 10 maja 2018r)

 DOKUMENTY wymagane do rekrutacji:

 - wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (https://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_90_z2_2018.pdf)

 - zaświadczenie wydane przez Dziekanat WBiO potwierdzające: zaliczenie w odpowiednim terminie semestru poprzedzającego, uzyskanie wpisu na VI semestr studiów I stopnia oraz średnią arytmetyczną z ocen z dotychczasowego toku studiów.

 - ewentualnie kopia orzeczenia o niepełnosprawności.    

 Uwaga! Prosimy o wypełnianie dokumentów długopisem niebieskim!

 Dokumenty można składać codziennie (z wyjątkiem weekendu) do 5 kwietnia do Koordynatora Projektu ­ dr inż. Iwony Ledwożyw-Smoleń (pok. 509) lub Kierownika Projektu ­ dr inż. Iwony Kamińskiej (pok. 404).

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR