Procedury i regulaminy

Procedury ogólne: 

Zarządzenie Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
   • Procedura Ogólna PO-01: Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
   • Procedura Ogólna PO-02: Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
Zarządzenie Nr 103/2022 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury ogólnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) dotyczącej hospitacji zajęć dydaktycznych
   • Procedura Ogólna PO-03: Hospitacje zajęć dydaktycznych
     • załącznik nr 1 do procedury PO-03 Ramowy plan hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna)
     • załącznik nr 2 do procedury PO-03 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna)
     • załącznik nr 3 do procedury PO-03 Zbiorczy raport z hospitacji zajęć dydaktycznych (wersja edytowalna)

 
Procedury własne Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

Procedura PW-01 Weryfikacja efektów uczenia się Pobierz
Załącznik nr 1 do procedury PW-01 - Wydziałowy system oceny studentów — Pobierz
Załącznik nr 2 do procedury PW-01 - Sprawozdanie z realizacji przedmiotu — Pobierz
Załącznik nr 3 do procedury PW-01 - Raport z osiągania efektów uczenia — Pobierz

Procedura PW-03 odbywania praktyki  — Pobierz 
Załącznik nr 1 do procedury PW-03 - Podanie o praktykę zawodową — Pobierz
Załącznik nr 2 do procedury PW-03 - Porozumienie — Pobierz
Załącznik nr 3 do procedury PW-03 - Formularz wyboru miejsca — Pobierz
Załącznik nr 4 do procedury PW-03 - Plan praktyki zawodowej — Pobierz
Załącznik nr 5 do procedury PW-03 - Oświadczenie właściciela — Pobierz
Załącznik nr 6 do procedury PW-03 - Dziennik praktyki zawodowej — Pobierz
Załącznik nr 7 do procedury PW-03 - Formularz oceny studenta — Pobierz
Załącznik nr 8 do procedury PW-03 - Ankieta oceny praktyki zawodowej — Pobierz
Załącznik nr 9 do procedury PW-03 - Dziennik praktyki dyplomowej — Pobierz
Załącznik nr 10 do procedury PW-03 - Karta hospitacji praktyki — Pobierz  

Procedura PW-04 Zatwierdzanie tytułów prac dyplomowych Pobierz
Załącznik nr 1 do procedury PW-04 - Lista proponowanych tytułów — Pobierz
Załącznik nr 2 do procedury PW-04 - Wniosek o zmianę opiekuna — Pobierz
Załącznik nr 3 do procedury PW-04 - Wniosek o wyznaczenie opiekuna pomocniczego — Pobierz
Załącznik nr 4 do procedury PW-04 - Wniosek o zmianę tytułu pracy — Pobierz
Załącznik nr 5 do procedury PW-04 - Wniosek o zatwierdzenie tytułu pracy — Pobierz

Procedura PW-05  Dyplomowanie na studiach I i II stopnia — Pobierz
Załącznik nr 1 do procedury PW-05 - Wygląd stron 1-5 pracy dyplomowej — Pobierz
Załącznik nr 2 do procedury PW-05 - Wymogi redakcyjne pracy dyplomowej — Pobierz
Załącznik nr 3 do procedury PW-05 - Wzór okładki CD — Pobierz
Załącznik nr 4 do procedury PW-05 - Karta osiągnięć indywidualnych — Pobierz
Załącznik nr 5 do procedury PW-05 - Kontrola jakości prac dyplomowych — Pobierz
Załącznik nr 6 do procedury PW-05 - Roczny raport oceny jakości prac dyplomowych — Pobierz 

Procedura PW-06 Ankietyzacja studentów dla oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego Pobierz
Załącznik nr 1 do procedury PW-06 - Ankieta dla studenta do oceny przedmiotu/nauczyciela akademickiego — Pobierz
Załącznik nr 2 do procedury PW-06 - Raport DKJK z przeprowadzonej ankietyzacji przedmiotu/nauczyciela — Pobierz

Procedura PW-07 Ankietyzacja procesu studiowania Pobierz
Załącznik nr 1 do procedury PW-07 - Ankieta dla absolwenta do oceny I stopnia studiów — Pobierz
Załącznik nr 2 do procedury PW-07 - Ankieta dla absolwenta do oceny II stopnia studiów — Pobierz
Załącznik nr 3 do procedury PW-07 - Raport DKJK z ankietyzacji ankietyzacji procesu studiowania — Pobierz

Procedura PW-08 Regulamin zgłaszania i wyboru fakultetów  Pobierz

Procedura PW-09 Zakres obowiązków opiekuna roku Pobierz

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK