KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Rada Wydziału

aktualizacja: 7 stycznia 2019 r.

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019:

19.12.2018
23.01.2019
27.02.2019
   20.03.2019
17.04.2019
22.05.2019
26.06.2019
10.07.2019

Dziekani Wydziału
Prof. dr hab. Stanisław Mazur — Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus — Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
Dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz — Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

Samodzielni pracownicy akademiccy
Prof. dr hab. Adela Adamus
Prof. dr hab. Anna Bach
Prof. dr hab. Krystyna Czekońska
Prof. dr hab. Maria Gawęda
Prof. dr hab. Marek Grabowski
Prof. dr hab. Maria Kowalik
Prof. dr hab. Edward Kunicki
Prof. dr hab. Halina Kurzawińska
Prof. dr hab. Włodzimierz Sady
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Prof. dr hab. Rafał Barański
Dr hab. Bożena Pawłowska, prof. UR
Dr hab. Piotr Siwek, prof. UR
Dr hab. Tofilski Adam, prof. UR
Dr hab. Joanna Augustynowicz
Dr hab. Monika Bieniasz
Dr hab. Maciej Gąstoł

 

Dr hab. Jan Skrzyński
Dr hab. Piotr Muras
Dr hab. Ewa Capecka
Dr hab. Ewa Dziedzic
Dr hab. Małgorzata Frazik-Adamczyk
Dr hab. Ewa Hanus-Fajerska
Dr hab. Beata Jankowska
Dr hab. Andrzej Kalisz
Dr hab. Paweł Kaszycki
Dr hab. Iwona Kowalska
Dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
Dr hab. Jacek Nawrocki
Dr hab. Barbara Nowak
Dr hab. Maria Pobożniak
Dr hab. Agnieszka Sękara
Dr hab. Sylwester Smoleń
Dr hab. Jan Błaszczyk
Dr hab. Zofia Włodarczyk
Dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Dr hab. Renata Wojciechowska
Dr hab. Ewa Grzebelus
Dr hab. Barbara Jagosz
Dr hab. Elżbieta Jędrszczyk
Dr hab. Zbigniew Gajewski

 

Pozostali nauczyciele akademiccy
dr inż. Czernicka Małgorzata
dr Kostecka-Gugała Anna
dr inż. Kulig Magdalena
dr Locher Małgorzata
dr inż. Macko-Podgórni Alicja
dr inż. Nawrotek Magdalena
dr inż. Petryszak Przemysław
dr inż. Piwowarczyk Barbara
dr inż. Sitek Ewa
dr Stolarczyk Piotr
dr inż. Szewczyk Bożena
dr inż. arch. Tokarczuk Tatiana
dr inż. Tokarz Krzysztof
mgr inż. Supel Paulina
mgr inż. arch. Marjański Łukasz


Pracownicy naukowo-techniczni
dr Strzetelski Piotr
dr inż. Szczeponek Agnieszka
mgr inż. Kaczmarczyk Elżbieta
mgr Orlik Agnieszka


Przedstawiciel doktorantów

Mgr inż. Piotr Bucki
Mgr inż. Dariusz Kadłuczka

  Przedstawiciele studentów
Brzana Martyna
Bugała Anna
Chrobak Zuzanna
Droździk Sebastian
Dudzik Angelika
Gołka Julia
Kruszyna Cezary
Molenda Izabela
Pajor Aleksandra
Pawluszek Karol
Szczepanik Edyta
Tarnowska Julia
Tułacz Katarzyna

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies