KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Plany studiów

Plany studiów, które są realizowane na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunkach Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology zamieszczono poniżej.

OGRODNICTWO
inżynierskie — I stopień
stacjonarne niestacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013

magisterskie — II stopień
stacjonarne niestacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013


BIOTECHNOLOGIA
inżynierskie — I stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
Biotechnologia Stosowana
Biotechnologia Stosowana
Biotechnologia Stosowana

magisterskie — II stopień
stacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2017/2018
2017/2018
2015/2016
2015/2016
2013/2014
2013/2014
Biotechnologia Stosowana
   — Analityka Biotechnologiczna
Biotechnologia Stosowana
   — Analityka Biotechnologiczna
Biotechnologia Stosowana
   — Analityka Biotechnologiczna


SZTUKA OGRODOWA
inżynierskie — I stopień
stacjonarne niestacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2017/2018
2015/2016
2017/2018
2015/2016

magisterskie — II stopień
stacjonarne niestacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2017/2018
2015/2016

2017/2018
2015/2016TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH
inżynierskie — I stopień
stacjonarne niestacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2017/2018
2016/2017

magisterskie — II stopień
stacjonarne niestacjonarne
plan obowiązuje od roku akademickiego:

2017/2018
2016/2017

2017/2018
2016/2017INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCE
magisterskie — II stopień
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2015/2016


ENVIRONMENTAL AND PLANT BIOTECHNOLOGY
magisterskie — II stopień
plan obowiązuje od roku akademickiego:
2017/2018
2016/2017

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies