KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Koło Naukowe Ogrodników

Koło Naukowe Ogrodników

W ramach Koła Naukowego Ogrodników działają sekcje (w tym międzywydziałowe) w poszczególnych Katedrach i Zakładach Wydziału. Poniżej zostały wymienione nazwy sekcji oraz ich opiekunowie wraz z propozycjami zagadnień badawczych możliwych do realizacji. Studenci zainteresowani pracą w Kole proszeni są o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z opiekunem wybranej sekcji. Wówczas będzie możliwość ustalenia konkretnego tematu pracy i terminu rozpoczęcia pracy w Kole.

Praca w KNO pozwala rozwijać zainteresowania naukowe w czasie trwania studiów niezależnie od realizacji pracy dyplomowej, pomaga między innymi w nabywaniu umiejętności badawczych czy w zapoznaniu się z technikami laboratoryjnymi, może też wpływać na wybór tematu pracy dyplomowej. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane w takich pracach.

Praca w Kole dostępna jest dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Efekty badań prezentowane są na różnych Sesjach Kół Naukowych w postaci prezentacji, posterów. Streszczenia prac drukowane są w specjalnym zeszycie Kół Naukowych UR.

Opiekun KNO:
dr inż. Anna Kołton, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin, pokój 412
e-mail: anna.kolton@urk.edu.pl
tel. (12) 662-52-39

Sekcje KNO i ich opiekunowie:

 

Botaniki i Ekologii

dr inż. Zbigniew Gajewski 

Biochemii Ekologicznej

dr inż. Przemysław Petryszak

Dendrologii i Architektury Krajobrazu

dr inż. Magdalena Kulig

Fizjologii Roślin

dr inż. Krzysztof Tokarz

Genetyki

prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

Hodowla Owadów  i Pajęczaków Egzotycznych

prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Grzybów Jadalnych i Leczniczych

dr hab. Agnieszka Sękara

Ochrony Roślin

dr hab. inż. Jacek Nawrocki

 

dr inż. Beata Jankowska 

Roślin Leczniczych

dr inż. Elżbieta Jędrszczyk

Roślin Ozdobnych

dr hab. inż. Zofia Włodarczyk

Sadownictwa

dr hab. inż. Maciej Gąstoł 

Pszczelnictwa

dr hab. Adam Tofilski, prof. UR

Sztuk Pięknych

dr Małgorzata Locher

Warzywnictwa

dr inż. Aneta Grabowska

Żywienia Roślin

dr hab. inż. Iwona Kowalska

 

Wydarzenia

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych 2018

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że na naszej Uczelni w dniach 4-5 czerwca 2018 odbędzie się Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych.

W pierwszym dniu tj. 4 czerwca na WBiO odbędzie się sesja kół naukowych ogrodników i biotechnologów. W tym samym czasie na każdym Wydziale naszej Uczelni odbywać się będą sesje tematyczne.

W drugim dniu tj. 5 czerwca w centrum kongresowym odbędą się prezentacje najlepszych referatów z każdego wydziału (laureaci wyłonieni w sesji w dniu 4 czerwca).


Abstrakty prezentacji należy nadesłać do 20.03.2018 na adres anna.kolton@urk.edu.pl, wysłanie abstraktu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału w sesji. Studenci naszej uczelni biorą udział w sesji bez opłat.

Zwracam się z serdeczną prośbą do Państwa o zachęcanie Studentów do wzięcia udziału w Sesji. Wiem, że pracują Państwo ze Studentami w ramach działalności Kół Naukowych a udział w Sesji jest okazją do prezentacji wyników i osiągnięć uzyskanych przez Studentów. Jednocześnie osoby jeszcze nie pracujące w ramach Kół Naukowych mogą poznać ich członków, opiekunów i podjąć wyzwanie pracy naukowej.

Serdecznie zapraszam na Sesję i proszę o wsparcie merytoryczne dyskusji w trakcie jej trwania.

Z wyrazami szacunku
Anna Kołton
Opiekun Koła Naukowego Ogrodników

 

Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych 2017

Ogólnopolska Sesja Koła Naukowego Ogrodników i Koła Naukowego Biotechnologów odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku. Dodatkowo w dniu 16 maja 2017 laureaci wyłonieni w Sesji wygłoszą swoje prezentacje w Centrum Kongresowym.

Zgłoszenia trwają do 10 marca 2017 roku. Celem zgłoszenia należy przesłać streszczenie wystąpienia (według wzoru umieszczonego w załączniku) na adres: a.kolton@ogr.ur.krakow.pl. Uczestnicy Sesji proszeni są o przygotowanie 10 minutowych prezentacji oraz dostarczenie ich przed rozpoczęciem Sesji (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie).

Serdecznie zachęcamy do owocnej i satysfakcjonującej pracy ze Studentami w ramach Kół Naukowych Naszego Wydziału oraz zapraszamy do wzięcia udziału w Sesji.


Sesja Koła Naukowego Ogrodników 2016

Sesja Koła Naukowego Ogrodników odbędzie się dnia 9 maja (poniedziałek) 2016 roku na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. Na sesji studenci przedstawią referaty, w których zaprezentują wyniki swoich badań naukowych. Laureaci trzech pierwszych miejsc będą mogli uczestniczyć w Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych, która odbędzie się w Centrum Kongresowym UR w dniach 2-3 czerwca 2016 r. (dwa pierwsze miejsca — prezentacje ustne, trzecie w formie posteru).

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w tych ciekawych wydarzeniach naukowych naszej Uczelni!

Program sesji — pobierz


Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych

Wydziałowa Sesja Koła Naukowego Ogrodników 2015

W dniu 20 kwietnia 2015 roku odbyła się Sesja Koła Naukowego Ogrodników. Fotorelację można oglądnąć również na stronie internetowej Galerii.

Wybrane zdjęcia:


(fot. UR w Krakowie)


Zaproszenie na Wydziałową Sesję Koła Naukowego Ogrodników

Sesja odbędzie się 20 kwietnia 2015 roku. Rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 9.00 w sali 130 Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy Al. 29 Listopada 54 w Krakowie.

Program Sesji:

godz. 9.00 - Otwarcie Sesji
godz. 9.20 - Prezentacje referatów

9.20-9.30
Sekcja: Warzywnictwa
Autor: Piotr Bucki
Opiekun naukowy: dr inż. Elżbieta Jędrszczyk
"Wpływ preparatu Fito Garden Max na plonowanie dwóch lokalnych odmian czosnku jarego"
"The effect of Fito Garden Max bioactivator on yielding of two local varieties of the spring garlic"

9.35-9.45
Sekcja: Mykologiczna
Autor: Martyna Drabczyk
Opiekun naukowy: dr inż. Agnieszka Sękara
"Wpływ wzbogacania żelazem podłoża do uprawy boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostrestus Jacq.) na skład mineralny owocników"
"Enrichment of oyster mushroom (Pleurotus ostrestus Jacq.) substrate with iron: the influence on mushroom minerals composition"

9.50-10.00
Sekcja: Roślin Ozdobnych
Autor: Michał Fecowicz
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Zofia Włodarczyk
"Optymalizacja nawożenia siewek róży (Rosa multiflora L.) przeznaczonych na podkładki"
"Optimization of the fertilization of rose seedlings (Rosa multiflora L.) for use as rootstocks"

10.05-10.15
Sekcja: Fizjologii Roślin
Autor: Malwina Kamińska
Opiekun naukowy: dr inż. Anna Kołton
"Wpływ doświetlania lampami LED na morfogenezę i fizjologię roślin lewkonii oraz jarmużu"
"Effect of supplementary lighting with LED lamps on morphogenesis and physiology of stock and kale plants"

10.20-10.30
Sekcja: Pszczelnictwa
Autor: Anna Nawrocka
Opiekun naukowy: dr hab. Adam Tofilski
"Wpływ skażenia cynkiem na rozwój jajników u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera)"
"Effect of zinc contamination on honey bee (Apis mellifera) worker ovary activation"

10.35-10.45
Sekcja: Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Autor: Ernest Rudnicki
Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Frazik-Adamczyk
"Techniki leczenia i pielęgnacji drzew z analizą przypadku okazu Malus"

10.50-11.00
Sekcja: Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Autorzy: Katarzyna Stromczyńska, Justyna Wąsik
Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Kulig, mgr inż. Krzysztof Nowak
"Wpływ stresu solnego na budowę anatomiczną liści u zimozielonych pnączy (Hedera helix L. i Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.)"
"Salt stress effect on anatomical leaves structure of evergreen climbers (Hedera helix L. and Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.)"

11.05-11.15
Sekcja: Sadownictwa
Autor: Ernest Rudnicki
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jan Skrzyński
"Efekt powłok ochronnych w celu ograniczenia zimowo-wiosennego nagrzewania pni jabłoni"
"The effect of protective coatings for the control of winter/spring heat gain of apple tree trunks"

godz. 12.00-13.00
Posiedzenie Jury

godz. 13.00
Wręczenie nagród i zakończenie Sesji (sala konferencyjna).

 

III Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych

W dniach 22-23 maja 2014 roku miała miejsce III Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych zorganizowana w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Fotorelację z Sesji można oglądnąć na stronie: www.festiwalnauki.ur.krakow.pl.

Wybrane zdjęcia:


(fot. UR w Krakowie)

 

II Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych

W dniach 21-22 maja 2012 w Centrum Kongresowym UR odbyła się II Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych z udziałem studentów UR oraz gości krajowych i zagranicznych. Zdjęcia można oglądnąć na stronie: www.ur.krakow.pl.

Wybrane zdjęcia:


(fot. UR w Krakowie)

 

Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych

W dniach 26-27 maja 2011 w Centrum Kongresowym UR w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych! W miłej, naukowej atmosferze spędziliśmy razem dwa dni.

Gościliśmy delegatów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Wygłoszonych zostało 17 referatów, wywieszonych — 30 posterów. Poziom był bardzo wysoki, a jury miało trudny orzech do zgryzienia z wyłonieniem laureatów. Nowością było nagłośnienie Sesji Posterowej, podczas której studenci przedstawiali krótko wyniki swoich badań. Pierwszy dzień Sesji zakończył się miłym spotkaniem integracyjnym na Kopcu Kościuszki z przepiękną panoramą Krakowa w tle. Pogoda była zamówiona!

Koło Naukowe Ogrodników UR w Krakowie zdobyło na Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych dwie nagrody: Joanna Dąbrowska i Monika Ropek z Sekcji Fizjologii Roślin (opiekun naukowy — dr inż. Anna Kołton) za referat "Zdrowe jest piękne, czyli jadalne owoce roślin ozdobnych" — III miejsce oraz Patrycja Pacak z Sekcji Żywienia Roślin (opiekun naukowy dr hab. Iwona Kowalska) za poster "Efektywność wzbogacania sałaty w selen i jod" — wyróżnienie. Gratulacje!!!

 

Sesja Wydziałowa Koła Naukowego Ogrodników

W dniu 11 kwietnia 2011 r. odbyła się Sesja Wydziałowa Koła Naukowego Ogrodników.

 

Sesja Ogólnouczelniana Kół Naukowych UR

Dnia 27 maja 2010 r. odbyła się w Centrum Kongresowym odbyła się Sesja Ogólnouczelniana Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego.

 

Sesja Wydziałowa Koła Naukowego Ogrodników

W dniu 19 kwietnia 2010 na Wydziale Ogrodniczym UR w Krakowie odbyła się Sesja Koła Naukowego Ogrodników. Na sesji wygłoszonych zostało przez studentów naszego Wydziału 7 referatów. Wszystkie były przygotowane i przedstawione na bardzo wysokim poziomie. W skład jury wchodziło czterech pracowników naukowych naszej Uczelni oraz przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Oceny były bardzo wysokie i nie różniły się znacząco. Niemniej trzeba było wyłonić laureatów.

LISTA LAUREATÓW

Miejsce pierwsze:
Magdalena Szwałek i Marcin Gomerski, Sekcja Roślin Ozdobnych
Tytuł: Paphiopedilum primulinum — wprowadzić egzotykę "pod strzechy"
Opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Zofia Włodarczyk, dr inż. Małgorzata Maślanka

Miejsce drugie:
Jarosław Pławiak i Aleksandra Wykurz, Sekcja Genetyki
Tytuł: Ocena polimorfizmu i analiza dziedziczenia cechy mrozoodporności różaneczników przy wykorzystaniu markerów molekularnych EST-PCR
Opiekun naukowy: dr Małgorzata Czernicka

Miejsce trzecie:
Joanna Dąbrowska i Monika Ropek, Sekcja Fizjologii Roślin
Tytuł: Wpływ różnorodnego stresu wodnego na wybrane parametry Euphorbia pulcheirrima
Opiekun naukowy: dr inż. Anna Kołton

Miejsce trzecie równorzędne:
inż. Olga Długosz-Grochowska, Sekcja Fizjologii Roślin
Tytuł: Nowe kolory dla zdrowia — czyli właściwości antyoksydacyjne fioletowej odmiany kalafiora
Opiekunowie naukowi: dr hab. Renata Wojciechowska, dr inż. Anna Kołton

Wybrane zdjęcia:


(fot. UR w Krakowie)

 

Spotkanie otwarte Koła Naukowego Ogrodników

Dnia 26 listopada 2009 r. odbyło się doroczne spotkanie otwarte dla aktualnie działających studentów i tych, którzy chcieliby rozpocząć pracę w Kole Naukowym Ogrodników.

Opiekunowie sekcji przedstawiali propozycje tematów badawczych oraz korzyści jakie daje praca w Kole, o czym mówili nie tylko Dziekan, Opiekun wydziałowy i pozostali wykładowcy, ale także sami studenci.

Wybrane zdjęcia:


(fot. UR w Krakowie)

 

I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych

W dniach 28-29 maja 2009 w Centrum Kongresowym UR odbyła się I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych.

Do udziału w Sesji zostały wytypowane po dwie najlepsze prace i po dwa postery prezentowane wcześniej na sesjach wydziałowych. Łącznie zostało wygłoszonych 26 referatów, a jury oceniało dodatkowo 22 postery w sesji plakatowej. Dwudniowy program obejmował także wycieczkę do klasztoru Benedyktynów w Tyńcu.

Studenci Wydziału Ogrodniczego otrzymali kilka głównych nagród!!!

Jury przyznało Łukaszowi Kołodziejczykowi z sekcji Botaniki i Ekologii III miejsce za pracę pt. "Przyczynek do znajomości flory glonów Parku Narodowego Ras Mohamed; Południowy Synaj". I miejsce za najlepszą pracę prezentowaną w formie plakatowej otrzymały: Joanna Dąbrowska i Monika Ropek z sekcji Fizjologii Roślin WO za pracę pt. "Czy fluorescencja liści może być wskaźnikiem starzenia się ciętych róż?". Wyróżnienie otrzymała Olga Długosz z sekcji Fizjologii Roślin WO za pracę pt. "Dyskomfort wzrostu siewek łubinu żółtego w warunkach długotrwale podwyższonej temperatury pożywki".

Wybrane zdjęcia:


(fot. G. Wojcieszek)

 

Sesja Wydziałowa Koła Naukowego Ogrodników

W dniu 20 kwietnia 2009 na Wydziale Ogrodniczym UR odbyła się sesja Koła Naukowego Ogrodników. Różnorodność tematów, dobrze przygotowane referaty i bardzo miła atmosfera — tak można krótko podsumować sesję. Wszyscy uczestnicy przygotowali bogato ilustrowane, ciekawe prezentacje z zakresu swoich badań. Po każdym referacie odbywała się ciekawa dyskusja.

Autorzy dwóch pierwszych miejsc będą mieli możliwość wzięcia udziału w Sesji Ogólnouczelnianej (w tym roku o zasięgu międzynarodowym), natomiast autorzy miejsca trzeciego i czwartego przedstawią swoje wyniki badań w formie posteru. Sesja Ogólnouczelniana odbędzie się 28 i 29 maja br.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom i zeszyt zawierający streszczenia prac studentów działających we wszystkich Kołach Naukowych naszej uczelni, wydany przez Dział Nauczania.

Laureaci miejsca I — IV otrzymali nagrody książkowe. Nagrodą szczególną był kilkudniowy wyjazd do Czech w dniach 26-30 kwietnia.

W Sesji uczestniczyły władze dziekańskie, opiekunowie kół naukowych, przedstawiciele kadry naukowej wydziału, doktoranci oraz studenci. Honorowym gościem był Pełnomocnik Rektora d/s Kół Naukowych prof. dr hab. Bogusław Barabasz.

LISTA LAUREATÓW I UCZESTNIKÓW

I miejsce: Łukasz M. Kołodziejczyk

Tytuł referatu: "Przyczynek do znajomości flory glonów Parku Narodowego Ras Mohamed; Południowy Synaj"
Sekcja Botaniki i Ekologii, opiekun naukowy: prof. dr hab. Konrad Wołoski, Instytut Botaniki PAN, Kraków.

II miejsce: Olga Długosz

Tytuł referatu: "Dyskomfort wzrostu siewek łubinu żółtego w warunkach długotrwale podwyższonej temperatury pożywki"
Sekcja Fizjologii Roślin, Opiekun naukowy: dr hab. Renata Wojciechowska.

III miejsce: Joanna Dąbrowska, Monika Ropek

Tytuł referatu: "Czy fluorescencja liści może być wskaźnikiem starzenia się ciętych róż?"
Sekcja Fizjologii Roślin, opiekun naukowy: mgr inż. Anna Kołton.

IV miejsce: Natalia Dulak, Beata Czyrwik

Tytuł referatu: "Nie taki diabeł straszny..., czyli nowy dla nauki gatunek — straszyk diabelski"
Sekcja Hodowla Owadów i Pajęczaków Egzotycznych, opiekun naukowy: mgr inż. Patrycjusz Nowik.

POZOSTALI UCZESTNICY

Michał Bijak, tytuł referatu: "Wpływ bioregulatorów na rozgałęzianie drzewek jabłoni w szkółce"
Sekcja Sadownictwa, opiekun naukowy: dr hab. inż. Maciej Gąstoł.

Marcin Gomerski, Przemysław Kopeć, tytuł referatu: "Na początku było..." nasiono — czyli jak pozyskać nowe gatunki do kolekcji roślin biblijnych"
Sekcja Roślin Ozdobnych, opiekun naukowy: dr hab. inż. Zofia Włodarczyk.

Krzysztof Kapała, mgr inż. Anna Hostyńska, tytuł referatu: "Inwentaryzacja generatywnych okazów Hedera helix L. na terenie najstarszej części Cmentarza Rakowickiego w Krakowie"
Sekcja Botaniki i Ekologii, opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Gajewski.

Anna Konieczny, Edyta Kąkol, tytuł referatu: "Wiosna w styczniu — czyli jak szybko wybudzić pąki wybranych krzewów ze stanu spoczynku"
Sekcja Fizjologii Roślin, opiekun naukowy: dr hab. Renata Wojciechowska.

Anna Kudzia, Agata Kapuścińska, tytuł referatu: "Związki fenolowe w pączkach brzozy, leszczyny i buka"
Sekcja Biochemii Ekologicznej, opiekun naukowy: dr Adam Świderski.

Wybrane zdjęcia:


(fot. UR w Krakowie)

 

Spotkanie Otwarte Koła Naukowego Ogrodników

W dniu 28 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie otwarte Dziekana, Opiekuna Wydziałowego oraz wszystkich Opiekunów poszczególnych sekcji KNO z liczną grupą studentów zainteresowanych działalnością Koła.

Wybrane zdjęcia:


(fot. UR w Krakowie)

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies