KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Kampus

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada położony jest blisko centrum miasta, do którego najłatwiej dotrzeć komunikacją miejską. Przystanki autobusowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu. W skład Kampusu wchodzą budynki Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Wydziału Leśnego, domy studenckie z miejscami parkingowymi, parkingi płatne, stołówka, klub studencki "Arka", nowoczesna hala sportowa, kompleks szklarniowy oraz ogród roślin ozdobnych.


Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Projekt: B. Janus, P. Hawryło, Laboratorium Geomatyki UR w Krakowie
Aktualizacja: A. Kalisz, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich UR w Krakowie

Źródło: Google Street View

Plan Kampusu — pobierz


Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Budynek o powierzchni użytkowej ponad tysiąca metrów kwadratowych obejmuje sale audytoryjne, sale seminaryjne i ćwiczeniowe, laboratoria analityczne, pracownie specjalistyczne, w tym do prowadzenia kultur in vitro i pracownie komputerowe, pomieszczenia Dziekanatu, barek.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
(fot. UR w Krakowie)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Budynek Wydziału od strony kompleksu szklarniowego
(fot. A. Sękara)


Szklarnie doświadczalne i ozdobny ogród dydaktyczny przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Nowoczesny kompleks szklarniowy powstał w 2007 roku w miejscu istniejących wcześniej szklarni. Szklarnię tę zaprojektowano jako wielonawową halę, z układem konstrukcyjnym typu "Venlo", o powierzchni całkowitej ponad 1500 m2, powierzchni użytkowej ponad 1000 m2 i kubaturze ponad 9000 m3, podzieloną na odrębne kamery. Na wyposażeniu szklarni znajdują się przesuwne stoły parapetowe i rynny uprawowe. Dla każdego z pomieszczeń (kamer) badawczych zaprojektowano system nawadniania i fertygacji. W szklarniach funkcjonuje ponadto komputerowo wspomagany monitoring i sterowanie mikroklimatem. Prace modernizacyjne w obiekcie szklarniowym rozpoczęto jednak już wcześniej, w 2002 roku. Zbudowano wówczas tunel foliowy z kontrolą klimatu, systemem dostarczania pożywki i urządzeniami sterującymi.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kolekcja roślin doniczkowych
(fot. A. Kapczyńska)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Produkcja rozsady warzyw w szklarni
(fot. E. Kunicki)

Kolekcja dydaktyczna gruntowych roślin ozdobnych położona jest przy szklarniach, obok budynku WBiO. Zgromadzono tu bardzo szeroki asortyment gatunków i odmian roślin zielnych i drzewiastych. Ogród ozdobny podzielony jest na części tematyczne, obejmujące kolekcję roślin jednorocznych i dwuletnich, roślin cebulowych, bylin wiosny, lata i jesieni, kolekcję traw i paproci, a także kolekcję róż. Każdego roku zakładany jest tu kwietnik z roślin sezonowych oraz ozdobnych warzyw. W ogrodzie rosną także ciekawe gatunki drzew o niskim wzroście oraz krzewy i krzewinki. Dużą część ogrodu zajmują żywopłoty z różnych gatunków roślin liściastych i iglastych. W naszym ogrodzie pokazujemy też kilkadziesiąt gatunków ziół zaaranżowanych w formie swobodnej rabaty. W oddzielnej kwaterze rosną gatunki znane z ogrodów biblijnych, kolekcję tę wzbogacają latem okazy kubłowe, które zimują w szklarni. Ponadto w szklarni utrzymywana jest bogata kolekcja doniczkowych roślin, ozdobnych z liści oraz kwiatów, którą można podziwiać cały rok.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Ogród dydaktyczny przy Wydziale
(fot. J. Mazur)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kolekcja róż
(fot. J. Mazur)

Przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa znajdują się również chłodnie doświadczalne z komorami wyposażonymi w automatyczne systemy sterowania pracą instalacji chłodniczej.

Więcej informacji: Szklarnie doświadczalne


Czytelnie

W czytelni przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa (Dworek przy Al. 29-go Listopada 52, pok. 5) można korzystać z następujących zbiorów: księgozbioru książek, bieżących i archiwalnych roczników czasopism oraz źródeł online (dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych). Czytelnia Wydziału Leśnego znajduje się w gmachu tego Wydziału (Al. 29 Listopada 46), na I piętrze.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dworek z czytelnią przy Wydziale
(fot. E. Kunicki)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Czytelnia — Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
(fot. M. Rupikowski)

Więcej informacji: Biblioteka Główna UR w Krakowie


Wydział Leśny

Zespół dydaktyczno-naukowy Wydziału Leśnego dysponuje wieloma salami do prowadzenia zajęć ze studentami, nowoczesną bazą laboratoriów naukowych, pracowniami komputerowymi, czytelnią, pomieszczeniami Dziekanatu oraz barkiem. W budynku znajduje się również Centrum Kongresowe oraz Centrum Edukacji Gleboznawczej — Muzeum Gleb.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wydział Leśny
(fot. G. Wojcieszek)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wejście na Wydział Leśny od strony akademików
(fot. A. Kalisz)

Więcej informacji: Wydział Leśny


Domy Studenckie

Dla studentów zamiejscowych Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dysponuje czterema własnymi domami studenckimi o łącznej ilości 1555 miejsc. Na obszarze Kampusu dla studentów Uniwersytetu Rolniczego przeznaczone są: Dom Studencki "Oaza" oraz Dom Studencki "Czwórka+".

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Akademiki Uniwersytetu Rolniczego
(fot. UR w Krakowie)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
W dali akademik "Oaza"
(fot. E. Kunicki)

Więcej informacji: Domy Studenckie


Stołówka

Obok domów studenckich na Kampusie zlokalizowano stołówkę (Klemensiewicza 3). Stołówki wydają obiady abonamentowe wykupowane przez zainteresowanych studentów na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Studenci mają do wyboru dwa dania pierwsze, dwa drugie, deser i kompot. Biorąc pod uwagę wypowiedzi studentów można uznać, iż posiłki są smaczne, porcje wystarczająco kaloryczne, a menu zróżnicowane.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Stołówka studencka
(fot. A. Kalisz)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Stołówka studencka
(fot. A. Kalisz)


Klub Akademicki "Arka"

Klub Akademicki "Arka" jest spadkobiercą wielce zasłużonego i znanego w środowisku akademickim Studenckiego Klubu "BUDA". Obecnie klub "Arka" stał się centrum kulturalnej działalności całej społeczności akademickiej. W "Arka" doskonalą swoje umiejętności górale ze "Skalnych", trębacze z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich "Hagard", a także członkowie Zespołu Wokalno-Instrumentalnego "Biesiada". Przy Klubie działają dwie grupy teatralne. Tu też nieprzerwanie odbywają się kursy tańca towarzyskiego. Kierownictwo Klubu wraz z Radą Programową aranżują koncerty i spektakle z udziałem znanych artystów i zespołów muzycznych, organizują dyskoteki oraz inne formy rozrywki masowej. Klub "Arka" przy współudziale Samorządu Studenckiego organizuje Juwenalia w maju, a jesienią na początku roku akademickiego spotkania z nowymi studentami, tak zwane "Dni Beana". Sztandarową imprezą kulturalną jest Międzywydziałowy Turniej Artystyczny o Puchar Przechodni Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UR oraz Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich "Klamka".

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Klub akademicki "Arka"
(fot. A. Kalisz)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Tuż przed występem...
(fot. A. Szanduła)

Więcej informacji: Klub Akademicki "Arka"


Hala sportowa

Nowoczesna hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja wytycza standardy budowy XXI wieku, ma nowoczesny, atrakcyjny wygląd jednocześnie nawiązujący do profilu uczelni. Zielona hala mieści się na terenie Uniwersytetu Rolniczego wśród akademickich szklarni. Architekci stworzyli ekologiczny budynek cechujący się oszczędną formą oraz interesującą kolorystyką, nawiązującą do motywów roślinnych. Dach oraz jedna z elewacji jest porośnięta pnączami i roślinnością trawiastą, dzięki czemu w znaczący sposób zostanie powiększona wielkość powierzchni biologicznie czynnej. Przyjazna środowisku i oszczędna hala pasywna posiada termoizolacyjność gwarantującą bardzo niskie zużycie energii. Zapotrzebowanie na energię będzie wynosić tylko 10 proc. w porównaniu do typowych budynków budowanych w Polsce.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Pasywna hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
(fot. A. Kalisz)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wnętrze hali sportowej
(fot. UR w Krakowie)

Więcej informacji: Studium Wychowania Fizycznego


Centrum Kongresowe

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, mieszczące się w budynku Wydziału Leśnego (Al. 29 Listopada 46) to jeden z nowocześniejszych ośrodków przeznaczonych do obsługi kongresów, konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów jak również innych imprez o charakterze szkoleniowym. Aula Kongresowa dysponuje 330 miejscami, dostępne są również sale szkoleniowe z 40-60 miejscami.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Aula Centrum Kongresowego
(fot. CK)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wnętrze Auli Kongresowej
(fot. CK)

Więcej informacji: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego


Muzeum Gleb

Centrum Edukacji Gleboznawczej — Muzeum Gleb (CEG-MG), znajdujące się na Wydziale Leśnym, powstało z inicjatywy pasjonatów skupionych wokół Katedry Gleboznawstwa Leśnego i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Jest pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w Europie miejsc profesjonalnie przygotowanym do edukacji w zakresie gleboznawstwa.

Centrum Edukacji Gleboznawczej prezentuje 76 oryginalnych przekrojów glebowych, które ukazują charakterystyczne typy gleb stref klimatyczno-roślinnych kontynentu europejskiego w układzie przekrojowym północ-południe i wschód-zachód. Profile glebowe prezentowane w muzeum są oryginalnymi monolitami wypreparowanymi i utrwalonymi z plastrów gleby pobranych w różnych miejscach Europy.

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Wystawa w Muzeum Gleb
(fot. CEG-MG)

Kampus Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Inny fragment ekspozycji w Muzeum Gleb
(fot. CEG-MG)

Więcej informacji: Centrum Edukacji Gleboznawczej — Muzeum GlebWydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies