Wrzesień 2020
Udostępnij:

Pomoc Materiala 2020/21


 

UWAGA STUDENCI  - POMOC MATERIALNA 2020/2021

 

Od roku akademickiego 2020/2021 wszystkie sprawy związane z przyznawaniem świadczeń stypendialnych prowadzi:

 

BIURO POMOCY MATERIALNEJ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Adres: al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków

 

Tam należy kierować wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu pandemii, wnioski o przyznanie świadczeń należy dostarczyć do Biura wyłącznie drogą pocztową. Liczy się data stempla pocztowego.

 

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych należy wypełnić w generatorze wniosków w systemie USOSweb, zarejestrować, wydrukować i wraz z wszystkimi załącznikami dostarczyć w wyznaczonych terminach do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych.

 

Termin składania wniosków o świadczenia stypendialne dla studentów i doktorantów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021:

 

  • wniosek o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych - do 10-tego dnia każdego miesiąca w trakcie trwania roku akademickiego, w październiku 2020 wnioski będą przyjmowane przez cały miesiąc. Stypendium będzie przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku bez wyrównania wstecz;
  • wniosek o stypendium rektora - od 1 do 15 października 2020 r.
  • wniosek o zapomogę można składać przez cały czas trwania roku akademickiego jednak nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia, uprawniającego do przyznania świadczenia;
  • wniosek o stypendium ministra - do 10 października 2020 r.

 

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz akty prawne i dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo tu: 

https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/3314

 

Zasady obliczania dochodu znajdują się tu: 

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_66_z5_2019.pdf

 

Sposób dokumentowania dochodu (wykaz wymaganych dokumentów):
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_66_z6_2019.pdf

 

Sposób dokumentowania osiągnięć artystycznych, naukowych i sportowych: 

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_66_z16_2019.pdf

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR