Kwiecień 2022
Udostępnij:

Akademiki 2022/2023


UWAGA – AKADEMIKI 2022/2023

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
Wnioski należy składać w terminie do 31.05.2022 r.

Formularz wniosku znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego w zakładce student/pomoc materialna/ dokumenty do pobrania

Bezpośredni link: https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/zasoby/107/wniosek_o_przyznanie_miejsca_w_domu_studenckim_na_rok_akademicki_2022-2023.pdf

Wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy dostarczyć do Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych na adres:
Al. Mickiewicza 21, pokój 42
31-120 Kraków

Wniosek można dostarczyć również osobiście do siedziby Biura.

W celu uproszczenia procedur składania dokumentów na rok akademicki 2022/23 nie jest wymagane udokumentowanie dochodów na członka rodziny.
Studenta podaje kwotę miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie w formie oświadczenia we wniosku.

Listy studentów, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki zostaną udostępnione na stronie uczelni pod koniec czerwca

Szczegółowe zasady przydziału miejsca w domach studenckich określa „Regulamin Domów Studenckich UR” dostępny na stronie Uniwersytetu.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK