Charakterystyka sal

Sale dydaktyczne Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Numer sali

Lokalizacja sali

Liczba miejsc

Przeznaczenie

Wyposażenie dydaktyczne*

Opiekun sali

4

dworek

34

sala audytoryjna

p.m., tablica sucho ścieralna

 

5

dworek

32

sala audytoryjna

p.m., tablica sucho ścieralna

 

7

parter

17

pracownia informatyczna

p.p., komputery

 

8

parter

25

sala seminaryjno-ćwiczeniowa

p.m., c.p., mikroskopy stereoskopowe

dr hab. Maria Pobożniak

9

parter

30

wykładowo-seminaryjna

p.p., c.p.

 

10

parter

24

sala seminaryjno-ćwiczeniowa

p.m., p.p., c.p., mikroskopy biologiczne

dr hab. Jacek Nawrocki

11

parter

16

pracownia informatyczna

p.p., komputery

 

21

łącznik

45

sala wykładowa

p.p., c.p.

 

22

łącznik

60

sala wykładowa

p.p., c.p., p.m

 

113

I piętro

15

sala ćwiczeniowa

p.m., tablica sucho ścieralna, wirówka, termocykler,spektrofotometr, system dokumentacji żeli, komora zlaminarnym przepływem powietrza, łaźnia wodna

dr inż. Maria Wesołowska

130

I piętro

183

sala wykładowa ogólnego użytku

p.m., p.p., c.p., tv, w., mg, tablica sucho ścieralna

 

131

I piętro

183

sala wykładowa ogólnego użytku

p.m., p.p., c.p., tv, w., mg, tablica sucho ścieralna

 

320

III piętro

30

sala seminaryjna

p.p., c.p., p.m., tv

dr inż. Janina Marzec

326

III piętro

15

sala ćwiczeniowa

p.m., tablica sucho ścieralna, mikroskopy stereoskopowe, mikroskopy biologiczne

dr hab. Ewa Grzebelus

328

III piętro

40

sala seminaryjno-ćwiczeniowa

p.p., c.p., p.m.

 

330

III piętro

15

sala ćwiczeniowa

p.m., tablica sucho ścieralna, tablica szkolna (kreda)

podstawowy sprzęt do oznaczania właściwości

fizycznych gleby, wytrząsarka, suszarki, łaźnia wodna,

pH-metr, konduktometr, spektrofotometr, inny

podstawowy sprzęt laboratoryjny

dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin

425

IV piętro

30

sala seminaryjno-ćwiczeniowa

p.p., c.p., mikroskopy biologiczne

dr inż. Barbara Piwowarczyk

427

IV piętro

15

sala ćwiczeniowa

p.p., ekran perełkowy zwijany,

podstawowy sprzęt laboratoryjny do analiz

chemicznych, digestoria, spektrofotometr, wirówki,

łaźnie wodne, kuchenki elektryczne, lodówko-

zamrażarka, wagi, pompki próżniowe

dr inż. Anna Kostecka-Gugała

429

IV piętro

16

sala ćwiczeniowa

p.p., p.m., tablica sucho-ścieralna, podstawowy sprzęt

laboratoryjny, spektrofotometr, lampa do

doświetlania asymilacyjnego, urządzenie do

oznaczania stężenia CO2, mikroskopy, dygestorium,

wirówka

dr Piotr Strzetelski

530

V piętro

26

sala seminaryjno-ćwiczeniowa

p.m, c.p., mikroskopy biologiczne, mikroskopy

stereoskopowe

dr hab. Jacek Nawrocki

P I (N1)

łącznik

15

sala projektowo-seminaryjna

p.m., komputery, tablica szkolna (kreda)

 

P II (N2)

parter

15

sala projektowo-seminaryjna

p.m., komputery, tablica sucho ścieralna

 

 

Garlica

30

 

c.p.

 

 

Garlica

15

 

c.p.

 

 

Mydlniki

30

 

-

 

Sale na Wydziale Leśnym

125

I piętro

22

sala seminaryjna

 

 

131

I piętro

96

sala wykładowa ogólnego użytku

 

 

135

I piętro

36

sala seminaryjna

 

 

             

 

*Opis wyposażenia: p.m. – projektor multimedialny; p.p. – projektor przezroczy; c.p. – czytnik pisma; w. – wizualizer; tv – odbiornik telewizyjny z magnetowidem; mg – magnetowid

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK