Koło Naukowe Biotechnologów

 

Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa" 

W ramach Koła Naukowego Biotechnologów „Helisa” działają sekcje w Katedrach wchodzących w skład czterech Wydziałów: Biotechnologii i Ogrodnictwa, Hodowli i Biologii Zwierząt, Rolniczo-Ekonomicznego oraz Technologii Żywności. Poniżej zostały wymienione nazwy sekcji oraz ich opiekunowie. Studenci zainteresowani pracą w Kole proszeni są o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z opiekunem wybranej sekcji. Wówczas będzie możliwość ustalenia konkretnego tematu pracy i terminu rozpoczęcia pracy w Kole.

Praca w KNB „Helisa” pozwala rozwijać zainteresowania naukowe z zakresu różnych gałęzi biotechnologii w czasie trwania studiów, daje możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań w zespołach doświadczonych naukowców naszej Uczelni, pozwala poznać nowoczesne techniki laboratoryjne, może też ułatwić wybór dalszej ścieżki kariery, także naukowej.

Praca w Kole dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych studentów. Efekty badań prezentowane są na różnych Sesjach Kół Naukowych w postaci referatów, z których streszczenia drukowane są w specjalnym zeszycie Kół Naukowych UR. Członkowie Koła mają możliwość uczestnictwa w konferencjach i obozach naukowych.

Studenci pracujący w Kole mogą korzystać z pokoju nr 2 na WBiO, wyposażonego w biurka i komputery do pracy koncepcyjnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszego zespołu na Teams (zespół otwarty, kod do zespołu i0mch1t), gdzie zamieszczamy aktualne informacje nt. wydarzeń organizowanych przez Studencki ruch naukowy

Członkowie Koła prowadzą fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/knbhelisa

opiekun  koła : dr hab. inż. Alina Wiszniewska, prof. URK /alina.wiszniewska@urk.edu.pl/
•    Sekcja Genomiki - prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus /dariusz.grzebelus@urk.edu.pl/
•    Sekcja Biotechnologii Środowiskowej - dr inż. Przemysław Petryszak /przemyslaw.petryszak@urk.edu.pl/
•    Sekcja Mikrobiologii - dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń, prof. URK /anna.lenart-boron@urk.edu.pl/, w zastępstwie dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK /katarzyna.wolny@urk.edu.pl/
•    Sekcja Biologii Molekularnej Roślin - dr hab. inż. Barbara Jurczyk, prof. URK /barbara.jurczyk@urk.edu.pl/
•    Sekcja Biotechnologii Zwierząt - dr inż. Weronika Biernat /weronika.biernat@urk.edu.pl/
•    Sekcja Biotechnologii Żywności - dr hab. Maja Grabacka, prof. URK /maja.grabacka@urk.edu.pl/
•    Sekcja Botaniki i Fizjologii Roślin - dr inż. Iwona Kamińska /iwona.kaminska@urk.edu.pl/
•    Sekcja Wirusologiczna – dr hab. inż. Barbara Nowak /barbara.nowak@urk.edu.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK