KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Przedmioty do wyboru

pdf Regulamin zatwierdzania i wyboru przez studentów przedmiotów do wyboru — [pobierz]

 

Listy przedmiotów swobodnego wyboru         

Rok akademicki Stopień studiów Tryb studiów OGRODNICTWO
2018/2019 I
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
II
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
2017/2018 I
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
II
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
Rok akademicki Stopień studiów Tryb studiów BIOTECHNOLOGIA
2018/2019 I
stacjonarne
 

pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
II
stacjonarne
 

pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
2017/2018 I
stacjonarne
 

pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
II
stacjonarne
 

pdf [pobierz]
pdf [pobierz sylabusy]
Rok akademicki Stopień studiów Tryb studiów SZTUKA OGRODOWA
2018/2019 I
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
II
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
2017/2018 I
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
II

stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
Rok akademicki Stopień studiów Tryb studiów TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH
I PROZDROWOTNYCH
2018/2019 I
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
II
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
2017/2018 I
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]
II
stacjonarne
niestacjonarne

pdf [pobierz]
pdf [pobierz]Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies