KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

1.       Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 r. i kończy się 30 września 2019 r. Dzieli się na dwa semestry:

1)         zimowy: od 1 października 2018 r. do 24 lutego 2019 r.

a.         okres zajęć dydaktycznych: 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

b.        przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.

c.         okres zajęć dydaktycznych: 3 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019 r.

d.        zimowa sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r.

e.        przerwa międzysemestralna: 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r., w tym zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r.

2)         letni: 25 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.

a.       okres zajęć dydaktycznych: 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.

b.       przerwa świąteczna i wakacje wiosenne: 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

c.        okres zajęć dydaktycznych: 24 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r.

d.       letnia sesja egzaminacyjna: 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

e.       przerwa wakacyjna: 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., w tym letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 9 września 2019 r. do 22 września 2019 r.

2.       Zalecane terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych:

1)       semestr zimowy: 13-14 października 2018 r.; 27-28 października 2018 r.; 17-18 listopada 2018 r.; 1-2 grudnia 2018 r.; 15-16 grudnia 2018 r.; 12-13 stycznia 2019 r.; 26-27 stycznia 2019 r.

2)         semestr letni: 2-3 marca 2019 r.; 16-17 marca 2019 r.; 30-31 marca 2019 r.; 13-14 kwietnia 2019 r.; 11-12 maja 2019 r.; 25-26 maja 2019 r.; 8-9 czerwca 2019 r. 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.

3.       Dni Rektorskie, tj. dodatkowe dni wolne od zajęć:

1)        5 października 2018 r. centralna uroczystość inauguracji roku akademickiego w Uczelni,

2)        2 listopada 2018 r.; 2 maja 2019 r.

4.       Zgodnie z §7 Regulaminu Studiów:

1)       ust. 5 ‒ Na studiach niestacjonarnych, w okresie zajęć dydaktycznych organizowane są kilkudniowe zjazdy, których terminy ustala Rektor. Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o czym informuje Rektora.

2)       ust. 7 ‒ Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

a.         dokonać zmian w podziale roku akademickiego;

b.        zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu;

c.         zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.

3)       ust. 8 ‒ W przypadku zawieszenia prowadzenia zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się  również skrócenie sesji.

5.       Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 15 września 2019 r. 

6.        Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 6 października 2018 r., a na semestr letni do 3 marca 2019 r.

7.        Dni adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 24 września do 30 września 2018 r.

8.        Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2018 r. i potrwa do 3 października 2018 r. do godz. 15:00. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

 

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

 

Kraków, 28.09.2018

Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – [pobierz PDF]

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies