KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
Aktualizacja: 24 kwietnia 2018 r.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia są określone w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza rozumiana jest tutaj jako powiązane ze sobą teorie, zasady, doświadczenia i fakty przyswojone przez studenta. Umiejętności to zdolność wykorzystania wiedzy i wyćwiczonych umiejętności praktycznych do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Kompetencje społeczne stanowią umiejętność współdziałania w zespole w roli członka i lidera zespołu; sprawność komunikowania się; zdolność do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań; gotowość uczenia się przez całe życie.

Poniżej przedstawiono efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów: Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology.

 

Kierunek Ogrodnictwo

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]


KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (KRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Kierunek Biotechnologia

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]


KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (KRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]


Kierunek Sztuka Ogrodowa

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]


KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (KRK)

Studia I STOPNIA

 
Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

 
Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]


KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (KRK)

Studia I STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na I stopniu studiów [pobierz]

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]


Kierunek International Master of Horticultural Science

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]


KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (KRK)

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Kierunek Environmental and Plant Biotechnology

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK)

Studia II STOPNIA

Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI (KRK)

Studia II STOPNIA

 
Efekty kształcenia dla programu kształcenia na II stopniu studiów [pobierz]

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies