KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Erasmus+

Nowy program edukacyjny Unii Europejskiej 2014-2021 obejmuje trzy kluczowe akcje: a) mobilność edukacyjna; b) współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk; c) wsparcie w reformowaniu polityk.

 Studenci  mogą wyjechać w celu odbycia części studiów  w uczelni partnerskiej, a także mogą odbyć praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie.

Nauczyciele i pracownicy akademiccy mogą wyjechać w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w uczelni partnerskiej, a ponadto wziąć udział w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie oraz prowadzić działania wspomagające organizację wymiany studentów i pracowników.

WYJAZD NA STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Koordynatorzy wydziałowi:

Każdy student może wyjechać na studia zagraniczne na okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 12 miesięcy studia inżynierskie + 12 miesięcy studia magisterskie + 12 miesięcy studia doktoranckie).

Plan działania:

  • Decyzja: chcę wyjechać na studia za granicę!
  • Wybieram uczelnię - patrz lista uczelni partnerskich https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Nasi Partnerzy"
  • Zgłaszam chęć wyjazdu - wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora wydziałowego - dostępny na stronie https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" -> "Studenci" -> Zgłoszenie do Programu - wniosek.
  • Biorę udział w rekrutacji.

Terminy rekrutacji na wyjazd w roku akademickim 2019/2020:

 1. Termin złożenia dokumentów u Koordynatora Wydziałowego dla odpowiedniego kierunku do 15 marca 2019.
 2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 marca 2019, godzina 12, sala 123, WBiO. Do rozmowy kwalifikacyjnej należy przygotować informację o wybranych przedmiotach, które byłyby realizowane w ramach programu ERASMUS (z liczbą ECTS). Wymagana liczba punktów wynosi 30. Podczas rozmowy może być sprawdzana znajomość języka angielskiego.
 3. 18 marca 2019 — podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, mgr Dominika Dankiewicz).

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr dr inż. Barbara Domagała — Biuro Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie, e-mail:    b.binias@urk.edu.pl , tel.: 12 662-42-03.

 

Wymagane dokumenty (termin składania do 15 marca 2019 r.):

1.      Zgłoszenie do programu (https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" –> "Studenci" –> Zgłoszenie do Programu - wniosek). Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.

2.      List motywacyjny.

3.      Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (język angielski lub język urzędowy jednostki przyjmującej) na poziomie B2 lub wyższym. Akceptowany jest również dokument ze Studium Języków Obcych.

 

WYJAZD NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Każdy student może wyjechać na praktyki na okres 2-3 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 3 miesięcy studia inżynierskie + 3 miesięcy studia magisterskie + 3 miesięcy studia doktoranckie).

 

Plan działania:

  • Decyzja: chcę wyjechać na praktykę!
  • Szukam miejsca.
  • Zgłaszam chęć wyjazdu - wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora Wydziałowego - dostępny stronie https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" -> "Studenci" -> Zgłoszenie do Programu - wniosek.
  • Biorę udział w rekrutacji.

Rekrutacja na wyjazd w roku akademickim 2019/2020:

 1. Termin złożenia dokumentów u koordynatora wydziałowego dla odpowiedniego kierunku do 05 czerwca 2019.
 2. 07 czerwca 2019 — podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (dr inż. Barbara Domagała — Biuro Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie).

IInformacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr dr inż. Barbara Domagała — Biuro Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie, e-mail:    b.binias@urk.edu.pl , tel.: 12 662-42-03.

 

Wymagane dokumenty (termin składania do 05 czerwca 2019):

1.      Zgłoszenie do programu (https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" –> "Studenci" –> Zgłoszenie do Programu - wniosek, dotyczy zarówno wyjazdu na studia jak i na praktyki). Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.

2.      List motywacyjny.

3.      Zgoda jednostki przyjmującej na praktyki (np. kopia e-mail ze zgodą na przyjęcie praktykanta).

 

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies